erfgoedobject

Resten Duitse betonnen verdedigingsconstructie Onraet Farm 4

bouwkundig element
ID: 213595   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213595

Juridische gevolgen

Beschrijving

Locatiebeschrijving

Nabij de hoeve op adres Ieperstraat 4A te Wijtschate zijn enkele verdedigingsconstructies terug te vinden. Constructie 1 ligt in de weide tussen de hoeve en het bosje ten noorden van de toegangsweg naar de hoeve, constructie 2 ligt aan de westelijke rand van het bos, op twee andere locaties dieper in het bosje zijn eveneens restanten van Duitse constructies terug te vinden.

Historische Achtergrond

De hoeve en het bosje stonden op Britse militaire stafkaarten aangeduid als "Onraet Farm" respectievelijk "Onraet Wood", als "Grenz-Hof" respectievelijk "Grenz Wald" of als "B2 Hof" respectievelijk "B2 Wald" op Duitse stafkaarten. B2 zou verwijzen naar "Borne 2", kilometerpaal 2. De omgeving van deze hoeve, op nauwelijks 2 kilometer van de frontlijn gelegen, was dan ook sterk uitgebouwd en aan westelijke zijde omgeven met prikkeldraad. Op een Duitse kaart van het 179ste Infanterie Regiment (24ste Divisie) – een eenheid die vóór de Mijnenslag stellingen in Wijtschate bezette – wordt aangegeven dat de commandopost van de "Kampftruppen – Kommandeur" in het "Grenz-Hof" gelegen was. Ten noorden en zuiden van de hoeve en het bosje stonden mitrailleursposten opgesteld, bij de hoeve zelf was een mitrailleurseenheid in reserve gelegerd. Bij de boerderij stond eveneens een "Blinkstation" (om lichtsignalen te geven), evenals andere betonnen verdedigingsconstructies. Aan de zuidrand van het bosje, tegen de toegangsweg naar de boerderij, staat een kruis op de kaart gemarkeerd, wellicht symbool voor medische post.

Alle bewaarde overblijfselen in het bosje lijken van Duitse oorsprong te zijn. De constructie Onraet Farm 1 werd gebouwd in de ruïnes van de boerderijgebouwen, getuige hiervan de sporen van bakstenen en de indrukken van een schoorsteen en haard. Er bestaat evenwel geen eensgezindheid omtrent de origine van deze constructie. Ondanks het gebruik van Duitse golfplaat zijn sommigen van oordeel dat Onraet Farm 1 in oorsprong een Britse constructie is, waarbij gebruik gemaakt is van Duitse golfplaten. De constructie zou meer bepaald opgetrokken zijn door de 153 Field Company, Royal Engineers (37th Division), vanaf 9 augustus 1917. Het feit dat er een grote opening zit aan de vijandelijke zijde, iets wat Duitsers nooit zouden doen, wordt ter bijkomende argumentatie aangevoerd. Er bestaat een foto van de boerderijgebouwen uit 1916, waarop duidelijk te zien is dat de ruïnes van de boerderij versterkt zijn. Andere foto’s uit de jaren ’50 tonen dan weer vrijstaande betonnen verdedigingsconstructies links en rechts van de bewaarde constructie Onraet Farm 1. Deze andere constructies werden in 1953 vernietigd, enkel Onraet Farm 1 is bewaard gebleven.

De omgeving van Onraet Farm werd op de eerste dag van de Mijnenslag ingenomen door eenheden van de 19de divisie. De boerderijgebouwen en bijhorende versterkingen werden na de Mijnenslag en geallieerde verovering verder gebruikt als hoofdkwartier. Tijdens het Duitse Lente-Offensief, meer bepaald op 25 april 1918, zouden hier zware gevechten geleverd zijn door het 1st Yorkshire Regiment.

Kenmerken

In oorsprong langwerpige, bijna volledig ondergrondse betonnen constructie, die grotendeels vernield / ingestort is. Tegen het plafond van een deel van de constructie zijn nog Duitse golfplaten te zien. In de omgeving van deze constructie zijn nog restanten van een andere betonnen constructie terug te vinden.

  • Informatie meegedeeld door Eddy Lambrecht.
  • Informatie meegedeeld door Peter Oldham (27/4/2010).
  • www.heuvellandverbeeldt.be: Foto "Wytschaete: Der B2 Hof".
  • THE NAVAL & MILITARY PRESS IN ASSOCIATION WITH THE NATIONAL ARCHIVES, "Captured German Trench and Operations Maps from the National Archives" (CD-rom), Duitse militaire kaart "Stellungsplan Abschnitt II Inf. Regt. 179".
  • BURKE T., "The 16th (Irish) and 36th (Ulster) Divisions at The Battle of Wijtschate - Messines Ridge, 7 June 1917. A battlefield tour guide", Eigen beheer, 2007.
  • OLDHAM P., "Battleground Europe. Messines Ridge. Messines - Wytschaete - St Eloi", Barnsley, South Yorkshire, 2003.

Bron     : WOI Relict (2171): Restanten van Duitse betonnen verdedigingsconstructie Onraet Farm (4) (Wijtschate – WOI)
Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  : 2010


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Resten Duitse betonnen verdedigingsconstructie Onraet Farm 4 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213595 (Geraadpleegd op 24-10-2020)