erfgoedobject

Modelwoningen ontworpen door Charles Dens

bouwkundig element
ID: 213695   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213695

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eclectisch samenstel van drie woningen ontworpen door architect Charles Dens in opdracht van de Société Anonyme du Sud d'Anvers. In 1878 nam de maatschappij het initiatief om voor eigen rekening 51 burgerwoningen te laten bouwen in de straten gelegen rond de Marnixplaats. Dit om de verkoop van de nog grotendeels lege percelen te promoten en tevens om woningen te bouwen in de stijl die de maatschappij voorop stelde voor het Zuid. Hiervoor werkte de maatschappij samen met een reeks aannemers en architecten, die in ruil voor de opdracht moesten investeren in de aankoop van de gronden. Dens diende in 1879 een bouwaanvraag in voor twee sets van drie woningen, waarvan één in de De Vrièrestraat nrs. 9-13 en de andere set in de Tolstraat nrs. 10-14. De woningen in de De Vrièrestraat behielden ondanks gevelaanpassingen en –vervlakkingen, door de schaal en de expressiviteit van de woningen, hun beeldbepalende plaats in de straat.

De drie woningen in de De Vrièrestraat, waarvan nr. 13 oorspronkelijk een identieke, spiegelende kopie was van nr. 9, kregen een opvallende, eclectische vormgeving met neo-Vlaamse-renaissance geveltoppen, die allemaal van jaartal "1880" werden voorzien. Enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen op souterrain, gevat onder zadeldaken. De centrale woning is uitgewerkt met een in- en uitzwenkende geveltop, de twee flankerende woningen kregen allebei een centraal dakvenster met trapgevel, verwijderd voor een extra verdieping bij nr. 13. Levendige gevelopbouw door variërende muuropeningen: behalve rechthoekige ook rondbogige venster- en kelderopeningen en ronde bovenlichten van de deuren. Op de eerste verdieping oorspronkelijk een gevelbreed balkon op nr. 11, centrale balkons bij nrs. 9 en 13. De gevelparementen waren oorspronkelijk voorzien van een rijk versierde bepleistering met fraaie omlijstingen van de muuropeningen, verdiepte muurvelden, waaiermotieven, pilasters enzovoort.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1879 # 1054.
  • PRIMS L. & DE MEYER R. 1993: Het Zuid (Antwerpen 1875-1890). Architectuur & maatschappij, Antwerpen, 62-68.

Bron     : Braeken J. & Hooft E. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen: Zuid, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ANT2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2011


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Modelwoningen ontworpen door Charles Dens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213695 (Geraadpleegd op 09-07-2020)