erfgoedobject

Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 213718   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213718

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van twee burgerhuizen in eclectische stijl, volgens de bouwaanvraag van 1907 opgetrokken door de Antwerpse bouwmaatschappij Vooruitzicht, in opdracht van van haar secretaris René Kersse en een van de bestuurders Jan De Clercq. De gekoppelde rijwoningen in halfopen bebouwing, met een gevelbreedte aan de straat van drie ongelijke traveeën en een vrijwel blinde zijgevel, omvatten een souterrain en twee bouwlagen onder een zadeldak (pannen). Opmerkelijk is dat bij de bouwaanvraag een identiek gevelplan werd ingediend als de woning Claes hogerop in de straat, waardoor de aanpalende woningen nummers 27 tot 33 een symmetrisch ensemble zouden vormen. Bij de realisatie werd hier echter van afgeweken, met een alternatieve gevelopstand die in grote lijnen de opbouw van dat pand herhaalt, maar variaties vertoont in de detailuitvoering.

Het gebouw is opgetrokken in sobere baksteenbouw met knipvoegen, verwerkt met natuursteen op een arduinen plint. Het geveldecor is ontleend aan de neo-Vlaamserenaissance-stijl, met typische wortelmotieven in de deuromlijsting en de dakkapellen, diamantkopsleutels, lateien op kraagstenen, en boogvelden met een maskerkop in een rankwerkcartouche. Zoals in de voorgevel van de woning Claes neemt het inkomportaal een centrale positie in, en legt de asymmetrische compositie verder de klemtoon op de brede zijtravee, die boven de kroonlijst doorloopt in een puntgevel met topstukken. Dit schema verhult dat het gebouw in werkelijkheid uit twee woningen bestaat, met een tweede inkomportaal in de zijgevel. De zijtravee werd oorspronkelijk op de begane grond gemarkeerd door een driezijdige erker, waar op de bovenverdieping een breed korfboogvenster met een smeedijzeren balkon bij aansloot. Erker en balkon werden later verwijderd, bij de verbouwing van het souterrain van het rechterpand tot garage. Het houten vensterschrijnwerk met kleine roeden in het bovenlicht is bewaard, de smeedijzeren deur lijkt van latere datum, en het voortuinhek is verwijderd.

De smalle plattegrond van beide panden, die aan de typologie van de burgerwoning beantwoordt, is op de inplanting van de inkomhal na identiek. Volgens de bouwplannen worden de woningen telkens over de volledige breedte opgedeeld door het centrale trappenhuis, en bood het souterrain oorspronkelijk ruimte aan de keuken. De begane grond omvat een salon aan de straatzijde, en een eetkamer met veranda aan de tuinzijde.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1907#939.

Bron     : Braeken J. & Hooft E. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen: Jan Van Rijswijcklaan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ANT3, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2011


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213718 (Geraadpleegd op 27-09-2020)