erfgoedobject

Gemeentelijke begraafplaats

bouwkundig element
ID
213748
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213748

Juridische gevolgen

Beschrijving

Begraafplaats gelegen tussen de Kwadebeek en de Bosstraat, ten zuidoosten van het dorpscentrum. De begraafplaats heeft twee ingangen: één rechtstreeks uitgevend op de Fonteinstraat (wellicht niet meer in gebruik) en één via het oostelijk gelegen columbarium (bereikbaar via een parkeerplaats).

Geschiedenis

De begraafplaats aan de Fonteinstraat werd werd op het einde van de 19de eeuw aangelegd. Door de bevolkingsaangroei en de uitbreiding van de kerk in 1862 was het kerkhof rond de Sint-Genesiuskerk te klein geworden. In 1881 werd een stuk grond van ongeveer één hectare aan de Fonteinstraat gekocht voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats. Deze grond vormt vandaag het oudste gedeelte van de begraafplaats, het noordelijke deel. Het werd aangelegd door Willem en Ferdinand Vastiau uit Alsemberg. In de loop van de twintigste eeuw werd de begraafplaats steeds verder uitgebreid in zuidelijke richting. De oudste delen van de begraafplaats zijn aangelegd in de vorm van een padenkruis, de recentste delen hebben een parkaanleg. In 1978 werd aan de oostkant een columbarium gebouwd.

Beschrijving

Het oudste gedeelte van de begraafplaats, op de hoek van de Fonteinstraat en de Bosstraat is ommuurd. De ingang aan de Fonteinstraat is voorzien van een fraai smeedijzeren hek tussen hekpijlers met een dekplaat.

Het grondplan heeft de vorm van een padenkruis, met een Christus aan het kruis op de kruising en een rondgang. De meeste graven werden hier geruimd, de oorspronkelijke grafvelden werden herbestemd tot strooiweide of urnenveld. Nog enkele graven resteren langs de hoofdassen. Veel concessies verkeren echter in verwaarloosde toestand en zijn gemarkeerd om op termijn te verdwijnen. Het gaat vooral om begravingen uit het einde van de jaren 1920 en de jaren 1930. De oudste begraving dateert van 1911. Het gaat om het graf van de familie Theyssens-De Meurs (inscriptie "D. RENODYN À BRUXELLES"), gelegen aan het Christusbeeld.

Vermeldenswaardig in het tweede, verder zuidelijk gedeelte van de begraafplaats, eveneens met grondplan in de vorm van een padenkruis, is een ereperk ter nagedachtenis aan de strijders van 1914-1918 en 1940-1945, gelegen aan de kruising. Naast een ongemarkeerd graf bevinden er zich vijf graven van oud-strijders van 1940-1945, waaronder een oorlogsgraf van het Gemenebest, het graf van private Charles C.M. Stevenson (nummer 3053450).

  • DE BECKER U. & VANHEMELRIJCK F. 1982: Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode, naar Constant Theys, Sint-Genesius-Rode, 55, 387.

Bron     : -
Auteurs :  De Houwer, Veerle, Van Herck, Karina
Datum  : 2014


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentelijke begraafplaats [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213748 (Geraadpleegd op 14-05-2021)