erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Barbarakerk

bouwkundig element
ID: 213749   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213749

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenvoudige, neoromaans getinte, niet georiënteerde parochiekerk, kadastraal geregistreerd in 1900 samen met de naastgelegen pastorie, ingeplant tussen de lintbebouwing op een pleintje aan de Gehuchtstraat.

De oprichting van de parochie van Sint-Barbara in 1900 was te relateren aan de aangroei van de bevolking van het gehucht De Hoek, onder meer door de komst van een eigen treinstation. In 1953 werd een parochiezaal gebouwd achter de kerk.

De plattegrond ontvouwt een basilicaal schip van zes traveeën, zonder kruisbeuk, voorafgegaan door een rechthoekig inkomportaal, geflankeerd door een doopkapel (links) en een vijfhoekige traptoren (rechts). Het rechthoekige koor met halfronde sluiting wordt geflankeerd door twee rechthoekige zijruimten onder pannen dak (mechanische pannen), voorzien van kleine rechthoekige getraliede vensters. Sacristie rechts.

Gedeeltelijk van een cementbepleistering voorziene baksteenbouw onder een samenstel van zadel- en lessenaarsdaken, deels voorzien van leien, deels voorzien van zwarte mechanische pannen, met aan straatzijde een zeskantige dakruiter. De puntgevel aan straatzijde wordt doorbroken door drie gekoppelde rondboogvensters.

Inkomportaal met rechthoekige deur onder latei op lateiconsoles en hogerop een beschilderd rondboogveld met vierlobvenster en geschilderd opschrift 'H. Barbara'. Links aan de voorgevel Christusbeeld (kunststeen/gewapend beton) met opschrift 'Wij aanbidden en loven u Christus omdat gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt'.

De zijbeuken worden verlicht door eenvoudige rondboogvensters op hardstenen lekdrempels, de middenbeuk door eenvoudige, ronde vensters.

Het interieur kon niet bezocht worden. Volgens gegevens uit de literatuur zouden de glasramen van het koor in 1900 geschonken zijn door de familie Van Keerberghen. In 1976 werden een nieuw marmeren altaar, tabernakel en kruisbeeld geplaatst.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Genesius-Rode, afdeling 1, 1900/10.
  • DE BECKER U. & VANHEMELRIJCK F. 1982: Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode, naar Constant Theys, Sint-Genesius-Rode, 419-429.

Bron     : -
Auteurs :  De Houwer, Veerle
Datum  : 2014


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Sint-Barbarakerk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213749 (Geraadpleegd op 24-08-2019)