erfgoedobject

Woning en magazijn van aannemer G. Van Bergen

bouwkundig element
ID
213781
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213781

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op een groot perceel tussen de Dendermonde- en de Cuylitsstraat, bevinden zich de woning en de opslagplaatsen van aannemer G. Van Bergen. Zijn grote eigen woning in de Dendermondestraat nr. 10 bouwde hij rond 1891. Op het achterliggende, met muren van de Cuylitsstraat afgescheiden perceel (Cuylitsstraat nrs. 17-19), werden in de jaren daarna opslagplaatsen voor bouwmaterialen opgetrokken.

Historiek

In 1891 diende aannemer G. Van Bergen een bouwaanvraag in voor het bouwen van een huis en een magazijn voor bouwmaterialen. Een jaar later vestigt hij zich op dit adres. De geveltekening toont ons de huidige woning op nr. 10 met links daarvan een afsluitingsmuur en een magazijn met puntgevel en groot rondboogvenster op verdieping. Dit magazijn werd vermoedelijk niet op deze plaats uitgevoerd, gezien de bouwaanvraag uit hetzelfde jaar voor de woningen 4 tot 8 op deze plaats.

Een bouwaanvraag uit 1892 voor de bouw van een afsluitingsmuur in de Cuylitsstraat leert ons dat de opslagplaats uitgeeft op deze achterliggende straat, ter hoogte van de huidige nrs. 17-19. Het linker gedeelte van de huidige opslagplaatsen in de Cuylitsstraat, op nr. 17, bouwde G. Van Bergen rond 1894. Het iets hogere, maar in dezelfde stijl uitgevoerde rechter gedeelte op nr. 19 werd rond 1896 gebouwd. Het terrein was via een poortdoorgang centraal in de tussenliggende muur toegankelijk. Rond 1900 werd deze muur verhoogd; de achterliggende gang vormt de verbinding tussen de twee opslagplaatsen. Tegelijkertijd werd de smederij op het terrein uitgebreid en werd een nieuwe stoommotor geplaatst; van beide constructies is niet geweten of ze nog ter plaatse zijn. Vanaf de jaren 1930 waren de magazijnen in gebruik door elektrobedrijf Meys (zie Dendermondestraat nr. 12-14).

Beschrijving

De eigen woning van aannemer G. Van Bergen in de Dendermondestraat 10 is een statige herenwoning van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedak. Dubbelhuis met neoclassicistische lijstgevel met klassieke, verzorgde opbouw en afwerking: houten kroonlijst, hardstenen plint met keldervensters, regelmatig geplaatste rechthoekige muuropeningen in sobere omlijstingen, kordons en doorlopende onderdorpels, imitatievoegen op begane grond. De centrale deurtravee is risaliterend uitgewerkt en geaccentueerd door een dakvenster met driehoekig fronton en fraai topstuk, een balkon boven de deur met deurvenster bekroond door fronton op pilasters.

De opslagplaatsen in de Cuylitsstraat nrs. 17-19 bestaan uit twee bakstenen gebouwen van twee en drie bouwlagen onder zadeldaken, met elkaar verbonden door een muur waarachter zich een gang bevindt die beide panden verbindt. De linker opslagplaats (nr. 17) is een lang smal gebouw gevat onder een pannen zadeldak met de nok haaks op de straat. Het rechter pand (nr. 19) is een breder L-vormig pand onder zadeldaken. De eclectische gebouwen hebben bepleisterde en witgeschilderde topgevels, ingedeeld met pilasters en met imitatievoegen voor de dieper liggende muurvelden. Heterogene vensteropeningen: een grote rondboogvenster op de verdieping links, rechthoekige en segmentbogige vensters voor het rechter pand.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1891 # 569, 1892 # 496, 1894 # 584, 1896 # 1775, 1900 # 1481.

Bron     : Braeken J. & Hooft E. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen: Zuid, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ANT2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2011


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woning en magazijn van aannemer G. Van Bergen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213781 (Geraadpleegd op 16-06-2021)