erfgoedobject

U-vormige hoeve

bouwkundig element
ID: 21398   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21398

Beschrijving

Oorspronkelijk U-vormige (?) hoeve met kern uit begin 19de eeuw (gevelsteen op nummer 29), waarvan slechts de twee gelijklopende gedeelten (nok loodrecht op straat) bewaard bleven. De oorspronkelijke functie der gebouwen is moeilijk te achterhalen.

Nummer 31 is vermoedelijk het oorspronkelijke woonhuis met dwarsschuur en stal in het verlengde. Woonhuis van drie traveeën en een bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Beraapt bakstenen gebouw op geschilderde plint. Rechthoekige vensters met kalkstenen lekdrempels in de voorgevel. Originele deur in vlakke kalkstenen omlijsting op neuten. Aandaken voorzien van schouderstukken.

Bakstenen dienstgebouwen van vier traveeën met aangepaste muuropeningen; zadeldak met Vlaamse pannen.

Nummer 29 is thans als woonhuis ingericht. Drie resterende traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Witgeschilderd bakstenen gebouw met vlechtingen in de rechtse zijgevel. Aangepaste muuropeningen. Muurankers en gevelsteen in de rechtse zijgevel met jaartal en opschrift IN HET JAER / ANNO / MD CCC III / EGB ELB.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: U-vormige hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21398 (Geraadpleegd op 22-10-2019)