Villa De Proost met ommuurde tuin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Rillaar
Straat Diestsesteenweg
Locatie Diestsesteenweg 441, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2011 (geografische herinventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Inventarisatie tuinen en parken in het Hageland - Noordoosten van Vlaams-Brabant (geografische inventarisatie: 1997 - 2007).
  • Revisie fiches tuinen en parken (synchronisaties: 12-12-2018 - 31-12-2019).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa De Proost

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beschrijving

Ten oosten van de dorpskern van Rillaar gelegen neotraditionele villa met aansluitende kapel.De villa werd kadastraal geregistreerd in 1897, met verbouwingen in 1898 en 1912, en gebouwd door Jan De Proost, onderpastoor van Elsene. De villa is gelegen in een ruimeommuurde tuin van 84 are, die deels uit lusttuin en deels uit moestuin bestaat.

De neotraditionele villa

Het betreft een bakstenen gecombineerd diep- en breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen. Dit onder een zadeldak met leien, getrapte dakkapel. Gecombineerde lijst- en trapgevel met schouderstukken en overhoeks topstuk (derde en vierde travee). Traditioneel aanzien door zandstenen muurbanden, zandstenen aanzet- en sluitstenen in de ontlastingsbogen van de vensters, bakstenen bogenfries boven de vierde travee. Bovenin de derde travee met rolwerk uitgewerkt gevelpaneel met opschrift "Jesus Maria". Rechthoekige vensters, blauwe hardstenen lekdrempels en lateien. Rechthoekige deur met blauwe hardstenen latei, sierlijk smeedijzerwerk in bovenlicht. Lijstgevel bekroond door houten kroonlijst op modillons.

Links aansluitende kapel van twee bouwlagen en twee traveeën onder leien zadeldak met links aandak, vlakke koorsluiting. Op het gelijkvloers rechthoekige vensters, op de verdieping – de eigenlijke kapel – spitsboogvensters met neogotisch natuurstenen maaswerk. Door deze neogotische kapel doet de villa denken aan een dorps nonnenkloostertje, zoals er aan het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw talrijke zijn opgetrokken.

De trapgevels, de blindboogjes boven de ingediepte travee, de speklagen en de aanzet- en sluitstenen van de ontlastingsbogen herinneren dan weer aan de traditionele Vlaamse kasteelarchitectuur.

De tuin

De villa is van de straat afgesneden door een bakstenen omheiningsmuurtje met een ijzeren toegangshek en wordt omringd door een grote tuin van 84 are. Deze tuin bestaat uit twee percelen, het eerste is 45 are groot, het tweede 39 are. Dit laatste perceel heeft eigenaardig genoeg (althans volgens het kadaster) nooit tot het eigendom De Proost behoord, maar werd door de bewoners wel als moestuin gebruikt.

Van de oorspronkelijke beplanting is alleen een zomereik (Quercus robur) met 332cm stamomtrek overgebleven. De andere hoogstammige bomen hebben stamomtrekken van minder dan 250 cm. In de achtertuin zijn nog sporen van architecturaal microreliëf aanwezig, met name een heuveltje circa 2 m hoog en een uitschulping op de plaats van een verdwenen vijvertje dat, volgens de huidige eigenaars, met het dakwater gevoed werd.

Merkwaardige boom (opname 26 mei 2000)

  • zomereik(Quercus robur) 332 (gemeten op 150 cm hoogte)
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Oudste kadastrale legger [212] Rillaar, art. 330.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Kadastrale opmetingsschets Rillaar 1897 nr. 25; verbouwingen werden geregistreerd in 1898 (schets nr. 24) en 1912 (nr. 72).
  • DENEEF R. (ed.). 2007: Kasteel van De Proost. Historische tuinen en parken van Vlaanderen, M&L Cahier 14. Brussel, 58.

Deze tekst is een samenvoeging van volgende twee teksten:

Bron: -

Auteurs: De Maegd, Christiane; Deneef, Roger; Thomas, Hans & Wijnant, Jo

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Diestsesteenweg (Aarschot)

Diestsesteenweg (Aarschot)

maakt deel uit van Ommuurde tuin van villa De Proost

Diestsesteenweg 441 (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.