erfgoedobject

Silocomplex Govaert

bouwkundig element
ID
214010
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214010
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Silocomplex Govaert
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Silocomplex gebouwd rond 1964, gelegen vlakbij de Schelde en omwille van het volume beeldbepalend voor de omgeving. In het archief van de gemeente Wetteren is het algemeen rioleringsplan van het in opbouw zijnde silocomplex bewaard. Dit rioleringsplan van 1964 werd uitgetekend door één van de bekendste bureaus van die periode op vlak van betonconstructies: NV Studiebureau TKB van Antwerpen. Opdrachtgever was voeders Schatteman p.v.b.a.

Voortgaande op de bouwaanvragen die in het gemeentearchief bewaard zijn, kan een korte historiek geschetst worden. In 1972 komt er een eerste uitbreiding, ten zuiden van het bestaande complex wordt achterin een "silocomplex" toegevoegd van acht open silo’s. In 1976 volgt een tweede uitbreiding van gesloten silo’s. In 1981 wordt een silotank van 4000 liter voor vinasse (bijproduct voor suikerfabricatie) gebouwd. De laatste plannen van uitbreiding dateren van 1985, toen werden 8 dubbele gesloten silo’s gebouwd, bestemd voor veevoeders.

Een silo is op de eerste plaats een installatie voor het bewaren en bewerken van graan of veevoeders. Er zijn twee types: "gesloten silo’s" of "silogebouwen" en "open silo’s". In de 19de eeuw werden alleen maar gesloten silotypes gebouwd. Baksteen noch hout waren immers geschikt voor de bouw van vrijstaande silocellen. De stalen silo’s roestten vlug en waren niet weerbestendig. Een stenen "mantel" bood de vereiste bescherming. Vanaf het begin van de 20ste eeuw kwamen open silotypes voor, de opkomst van nieuwe materialen zoals beton en ijzer, maakten het mogelijk het "omhulsel" achterwege te laten. Ook de gesloten silotypes werden nog steeds gebouwd. Silocomplex Govaert is van het gesloten type, maar bij de expansie van de firma werden er ook open silo’s opgericht. De vorm van een gesloten silocomplex wordt in eerste instantie bepaald door de techniek die het moet onderbrengen. Bij de bouw van een silo wordt uitgegaan van een opstelling van de benodigde technische installaties om pas in laatste instantie met een 'mantel' uit baksteen, staal of beton te worden omgeven. Doorgaans is deze architecturaal vanuit het functionalisme ontworpen wat zich weerspiegelt in de standaardplattegrond. Deze bestaat uit de silocellen en een ruimte voor de technische installaties, al dan niet verborgen in de gevelwanden. Er zijn verschillende combinaties mogelijk maar de meest voorkomende combinatie is die waarbij twee rijen silocellen naast elkaar staan, zoals ook in Wetteren het geval is.

Bakstenen torenvormig volume met voorgevel langs de Scheldekant. Oostelijk lager (administratief?) gebouw van twee bouwlagen onder plat dak met grote rechthoekige vensterpartijen. Daarnaast is de grote inrijpoort. Aan de andere kant van de inrijpoort bevindt zich het hoge gesloten silogebouw onder plat dak met verspringend volume bovenaan. Het lagere linkerdeel vertoont vensterregisters op de acht verdiepingen en had enkel achteraan silocellen, het hogere gesloten rechterdeel vertoont enkel op het gelijkvloers en helemaal bovenin rechthoekige vensters en herbergde een dubbele rij silocellen vanaf de straat tot aan de achterkant van het gebouw. Het skelet is volledig optrokken uit beton. In 1892 introduceerde de Franse firma Hennebique het gewapend beton. Vrij snel werd dit nieuwe materiaal toegepast in de silobouw. Het was immers goedkoop, structureel stabiel, brandwerend en was niet onderhevig aan temperatuurschommelingen.

  • Gemeentearchief Wetteren, Bouwdossiers Zuiderdijk van 1964, 1972, 1976, 1981 en 1985.
  • BAALMAN D.H., LOEFF K., STELTMAN A., 2004: Silogebouwen van graan- en veevoederbedrijven in Nederland, Zwolle.

Auteurs: Daveloose, Barbara
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Silocomplex Govaert [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214010 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.