erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
214011
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214011

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Sterk beeldbepalende, minstens tot 1741 opklimmende (zie datering inrijpoort) grote gesloten bakstenen hoeve met pannen zadeldaken (overwegend rode handvorm pan), dominant ingeplant ten zuidoosten van de dorpskerk, te midden van een door straten belijnd, volledig ommuurd driehoekig weideperceel waarvan de zuidpunt wordt gemarkeerd door een monumentale lindeboom.

Op de Ferrariskaart (1777) voorgesteld als een grote U-vorm is het huidige gesloten, enclavevormend en organisch gegroeide complex met zijn opmerkelijk gevarieerd volume- en dakenspel en zijn onregelmatige plattegrond het resultaat van overwegend eind 19de-begin 20ste eeuw te situeren verbouwingen.

Toegankelijk via een rechthoekig poortgebouw wordt het met beton verharde erf omsloten door het boerenhuis, diverse stallen, een dwarsschuur, een brouwerij en enkele bijgebouwtjes.

Aan de westzijde van het erf situeert zich het dominante, minstens tot de 18de eeuw opklimmende boerenhuis: een aan erfzijde twee bouwlagen tellende, verankerde baksteenbouw met mank zadeldak en met aandaken en kunstleien afgewerkte zijgevels. De binnenkoergevel met gecementeerde plint, bakstenen muizentandfries en eenvoudige rechthoekige muuropeningen toont een asymmetrische ordonnantie, onder meer een gevolg van een gedeeltelijke omvorming tot stal. Het veeleer gesloten karakter van de witgeschilderde straatgevel, afgewerkt met een cementering met ingetrokken voegen, wordt bepaald door hooggeplaatste, relatief kleine rechthoekige vensters waarboven een rij licht getoogde zoldervenstertjes. Inwendig verleent een centrale hal toegang tot de grote kamers aan erfzijde terwijl twee houten trapjes de onderkelderde opkamers aan straatzijde bedienen. De beleemde houten tussenwanden op de verdieping alsook onderdelen van de sterk aangepaste dakstructuur schijnen te wijzen op een oorspronkelijke vakwerkbouw. Tegen de noordelijke zijgevel een éénlaagse aanbouw met muurvlechtingen en aandak.

De hele zuidzijde van het erf wordt in beslag genomen door de dwarsschuur (circa 1911) met dubbele inrit via houten korfboogpoorten in beide langsgevels. Onder de westelijke uitbreiding (1925?) de met tongewelf overdekte aardappelkelders.

De heterogene oostvleugel, met gepikte plint en wit geschilderde bezetting, wordt gevormd door stallen en door de 18de-eeuwse volumes van de na de Tweede Wereldoorlog stopgezette brouwerij en van het aanleunende poortgebouw, beide afgedekt met een steil zadeldak met muurvlechtingen en aandak.

De brede, met smeedijzeren spijkers versierde en 1741 gedateerde, groen geschilderde houten inrijpoort is gevat in een hardstenen omlijsting met negblokken. De gekasseide doorrit met houten roostering van moer- en kinderbalken toont aan erfzijde een gevelbrede, lichtgetoogde opening waarboven een niskapelletje. Rechts ervan de kleine brouwerij met bewaarde ofwel dichtgemetselde, kleine beluikte steekboogopeningen, twee spanten, sporen van een schouw en een overigens volledig ontmanteld interieur. Aan erfzijde wordt de rechthoekige, hardstenen toegangsdeur geflankeerd door een gecementeerde waterput en een gietijzeren pomp.

De koestal (circa 1880) links van de poort, voorzien van bakstenen gewelfjes op I-liggers, toont een blinde straatgevel terwijl de binnenkoergevel is opengewerkt met een momenteel dichtgemetselde korfboogpoort, kleine rondboograampjes met metalen roedeverdeling, een rechthoekige deur en twee laadvensters.

Rechts van de brouwerij de lagere volumes van onder meer de varkensstal (circa 1911?) met bakstenen gewelfjes op I-liggers en gietijzeren kolommen.

Ten slotte wordt het erf aan noordzijde afgesloten door een aantal recentere, lage bijgebouwtjes waartussen een groen geschilderd smeedijzeren hekje.

Hoeve en naastliggend weiland worden enclavevormig omheind door een deels witgeschilderde en deels verlaagde bakstenen muur met ezelsrug, aan westzijde doorbroken met een groen geschilderd, dubbel metalen hekje tussen met rotswerk bekroonde pijlers. Onder de fraaie linde een in de muur uitgewerkt kapelletje.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen, Landen, 13de afdeling, 1880/9, 1911/16 en 1925/16.

Auteurs: Paesmans, Greta
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Lindeboom bij muurkapel

 • Is deel van
  Attenhoven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214011 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.