erfgoedobject

Landhuis Het Schorrenhuis

bouwkundig element
ID
214021
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214021

Juridische gevolgen

Beschrijving

Landhuis in traditionele stijl, dat tegen de Scheldedijk aanleunt, buiten de kern van de Ouden Doel, een gehucht midden in de polders nabij de Nederlandse grens. Het werd tussen 1961-1965 opgetrokken door het Brusselse doktersechtpaar De Baive-Hermans, kunst- en natuurliefhebbers die zich hier na hun terugkeer uit Belgisch Congo in alle rust wensten te vestigen. De geïsoleerde site aan de rand van het zogenaamde paardenschor en het schor ouden Doel, die door de bewoners uit natuurbehoud werden gepacht, biedt een uitermate idyllische aanblik met uitzicht over de Schelde en het weidse polder- en schorrenlandschap. Voor de bouw werd gebruik gemaakt van vermoedelijk 17de-eeuws recuperatiemateriaal, afkomstig van een in 1960 gesloopte hoeve uit Sint-Anna-Pede (Dilbeek) in het Pajottenland. De restanten werd door de architect Arthur Abbeloos, verwerkt tot een eenvoudige nieuwbouwconstructie, die zich volkomen integreert in het landschap en sinds 1967 permanent bewoond is. Sterk bedreigd in het kader van het nieuwe Sigmaplan omstreeks 2008, werd de woning alsnog gered door een kleine tracéwijziging van het dijkencomplex.

De basis van de constructie vormt de heropgebouwde dakstructuur, een eiken schaargebint voorzien van telmerken onder een pannendak, dat de oorspronkelijk volledig open woonruimte overkapt. Het is op een lage sokkel geplaatst, en reikt overeenkomstig het terreinreliëf aan één zijde tot het maaiveld. Dwars hiertegen zijn trapgevels in traditionele baksteenbouw opgetrokken, met hergebruikte muurankers en zandstenen onderdelen als vensterkozijnen, hoek- en negblokken. De laatbarokke zandstenen deuromlijsting centraal in de voorgevel, is steekboogvormig, met een sluitsteen, een gestrekte waterlijst, en een ovale oculus tussen voluten als bovenlicht. Ook de eiken deur met smeedijzeren hang- en sluitwerk is afkomstig van de gesloopte hoeve, net als de haard en wellicht ook de traditionele tegelvloer in het interieur. Later werd de woning aan de achterzijde uitgebreid met een annex, en kreeg het dakvlak parallel met de Schelde een grote houten uitbouw met panoramische raampartijen, die steunt op gemetselde steunberen en ontlastingsbogen. Bij die gelegenheid werd de open kapconstructie intern ook opgedeeld door een houten tussenvloer, bereikbaar via een wenteltrap.


Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2011


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Landhuis Het Schorrenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214021 (Geraadpleegd op 18-06-2021)