erfgoedobject

Kilometerpalen langs het Ieperleekanaal

bouwkundig element
ID
214037
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214037

Juridische gevolgen

Beschrijving

Langsheen het 15,166 km lange tracé van het Kanaal Ieper-IJzer staan 15 kilometerpalen. Minstens vier (vermoedelijk vijf) daarvan, namelijk de kilometerpalen 2, 3, 14 en 15 – (en mogelijk ook kilometerpaal 1 die in de overwoekerde berm niet werd teruggevonden) – betreffen ronde arduinen palen met in een verzonken rond veld in reliëf het respectieve cijfer. Kilometerpaal 15 laat zien dat deze palen voorzien zijn van een geprofileerde sokkel. Deze vier kilometerpalen dateren van vóór de Eerste Wereldoorlog en bleven dus tijdens deze oorlog bewaard. Het deel tussen Ieper en Boezinge met de kilometerpalen 2 en 3 lag immers achter de frontlinie en had in mindere mate te lijden onder het oorlogsgeweld. De benedenvaart van het Ieperleekanaal maakte daarentegen wel deel uit van de frontlinie. Wat de zone met de kilometerpalen 14 en 15 betreft was dit evenwel niet permanent het geval.

De andere tien kilometerpalen zijn vierkante betonnen palen van 1,80 meter lang (waarvan 0,80 meter onder het maaiveld) en 0,50 meter breed. In een verzonken rond veld (diameter: 0,30 meter) bevindt zich - eveneens verzonken - het respectieve kilometergetal. Sommige verzonken velden vertonen nog sporen van een blauwe beschildering. Onder het verzonken veld is de betonnen kilometer voorzien van een 'waterpassingsmerkteken'. Dit is een ovaalvormig gietijzeren plaatje met in het midden een T-vormige inkerving. Deze kilometerpalen dateren van de jaren 1930.

De kilometerpalen 2 tot en met 7, van de Kaai van Ieper tot aan Steenstrate, bevinden zich langs de trekweg op de westelijke oever van het Kanaal Ieper-IJzer. De kilometerpalen 8 tot en met 15 staan langs de trekweg op de oostelijke oever van dit kanaal.

  • Archief Waterwegen en Zeekanaal NV, Districtgebouw Nieuwpoort.

Bron     : -
Auteurs :  Becuwe, Frank
Datum  : 2011


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kilometerpalen langs het Ieperleekanaal [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214037 (Geraadpleegd op 23-06-2021)