Parochiekerk Sint-Lambertus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Beringen
Deelgemeente Beverlo
Straat Beverlo-Dorp
Locatie Beverlo-Dorp 40, Beringen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Beringen (actualisaties: 05-09-2007 - 07-09-2007).
  • Adrescontrole Beringen (adrescontroles: 30-10-2007 - 30-10-2007).
  • Inventarisatie Beringen (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Lambertus

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Lambertus: orgel
gelegen te Beverlo-Dorp 40 (Beringen)

Deze bescherming is geldig sinds 15-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Classicistisch kerkje van 1780; merkwaardige ligging op een beboomde hoogte met omgevend kerkhof. Zwaar beschadigd in 1940, en in 1958 gerestaureerd door G. Daniëls, met toevoeging van een sacristie en doopkapel. De plattegrond beschrijft een driebeukig schip met ingebouwde westelijke toren, een vrij hoge dwarsbeuk van één travee en een koor van een rechte travee met halfronde sluiting, aan de noordzijde door een sacristie geflankeerd. Zuidelijke sacristie en doopkapel zijn recent. Bakstenen gebouw met gebruik van kalksteen voor de plinten en vensteromlijstingen.

Westelijke gevel met licht uitspringend risaliet, afgezet met gesinterde baksteen; gelijkaardige hoekbanden aan de toren en telkens twee rondbogige galmgaten van kalksteen op elke zijde. Gerestaureerd portaal na beschadiging in 1940: rondboogpoort ingeschreven in een arduinen omlijsting met siersluitsteen, geflankeerd door pilasters van gesinterde baksteen met Ionische kapitelen en voorzien van een entablement met driehoekig, arduinen fronton.

Pseudo-basilicale opstand. Bakstenen gevels op een vrij hoge, kalkstenen plint, en voorzien van rondboogvensters in vlakke kalkstenen omlijstingen. Zadeldak (leien).

Volledig bepleisterd interieur met streng classicistische opstand. Overwelving van het middenschip door middel van een tongewelf met gordelbogen, gedragen door een zwaar omlopend entablement op Toscaanse zuilen met hoge, vierkante sokkel van kalksteen; geplafonneerde zijbeuken met vierkante casementen tussen geprofileerde spiegels die de traveeën ritmeren en opgevangen worden door licht uitspringende pilasters tegen de buitengevel. Overwelving der transeptarmen zoals die van de middenbeuk. Afgevlakte koepel, gedragen door pijlers, boven de kruising. Tongewelf boven de rechte koortraveeën en straalgewelf op brede ribben boven de absis.

Mobilair: Calvarie, gepolychromeerd hout (19de eeuw?); Sint-Sebastiaan, Sint-Odillia, gepolychromeerd hout (16de-17de eeuw); Sint-Gertrudis, Sint-Brigitta, witgeschilderd hout, (16de eeuw); Sint-Aloysius, gepolychromeerd hout (circa 1800); Sint-Antonius, gepolychromeerd hout (12de eeuw); processiemadonna (18de eeuw?).

Drie barokaltaren; preekstoel, biechtstoelen en portaal, Lodewijk XVI (vierde kwart 18de eeuw); doksaal met orgel.

  • DE DIJN C.G., Monumentenroutes 1975 (Kunst en Oudheden in Limburg), Hasselt, 1975, pagina 11.
  • GEUKENS D., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Limburg, Kanton Beringen, Brussel, 1977, pagina 18.
  • VANDERSTRAETEN C., De kerk van Beverloo (Limburg, 18, 1936, pagina 12).

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Aanvullende informatie

Laat-18de-eeuws orgel van een orgelmaker uit de Luikse school (W. Robustelly?). Er werden werken uitgevoerd door H. van Overbeek in 1826. Ook in 1848 werden aan het orgel werken gesignaleerd door Th. Smet & H. Vermeersch: vermoedelijk betreft het de toevoeging van het rugpositief en een tessituuruitbreiding. In de 20ste eeuw werden nog werkzaamheden verricht door A. Beckers en in 1962 door Alf. Joris.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Digitaal beschermingsdossier DL002296, 20 orgels in Limburg (S.N., 2003).

Daemen, Caroline (14-03-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Beverlo

Beverlo (Beringen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.