erfgoedobject

Meisjesschool met bijhorend klooster

bouwkundig element
ID: 214257   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214257

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig klooster met school en kostschool nu ingericht ten behoeve van het "Centrum voor Integrale Gezinszorg Ten Anker".

In 1868 vestigen zich drie zusters van liefde uit Heule in een huis aan de Dorpsstraat om er een meisjesschool op te starten. In 1870 wordt een kostschool toegevoegd. Het schoolgebouw wordt door het groeiend aantal leerlingen snel uitgebreid, in 1876 volgt de wijding van de kapel. In 1877 starten de zusters met een tehuis voor bejaarde vrouwen en in 1910 richten ze in de (toenmalige) wijk De Haan-aan-Zee een bijafdeling op. In 1913 wordt het tehuis voor bejaarde vrouwen afgeschaft. In 1921 kent de school nog een uitbreiding aan de noordzijde. In 1923 wordt de kostschool afgeschaft en tot 1932 gebruikt als opvangtehuis voor weeskinderen. In de loop van de jaren 1950-1960 worden de gebouwen aan de straatkant verbouwd zie huidig. In 1968 voorziet de school ook onderwijs en internaat voor jongetjes tot 12 jaar. In 1971 sluiten de lagere school en het internaat de deuren. De gebouwen worden verbouwd en gebruikt voor de opvang van jonge vrouwen in nood en minderjarige ongehuwde moeders. Vanaf 1995 worden er ook meerderjarige moeders en gezinnen met kinderen begeleid.

Het complex bestaat uit een centraal en dwars geplaatste kapel uit de tweede helft van de 19de eeuw. Baksteenbouw onder zadeldak waarop een dakruiter. De flankerende klassenvleugels uit de jaren 1950-1960 hebben twee bouwlagen onder plat dak. Soort van skeletbouw met grote doorlopende vensterzones met op de borstweringen blauwe panelen. Het horizontalisme wordt doorbroken door inkompartijen met bakstenen parement.

  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 397.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 137-141, p. 202.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Meisjesschool met bijhorend klooster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214257 (Geraadpleegd op 15-10-2019)