Duitse telefoonpost

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2014 (inventarisatie: 29-11-2013 - 30-11-2014).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Duitse telefoonpost

Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO II
Tags Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Bovengrondse betonnen militaire post, achter Dorpsstraat 80 gelegen, op 250 meter ten noordwesten van de kerk van Klemskerke.

Historiek

Duitse telefoonpost uit de Tweede Wereldoorlog, behorend tot het 'WN Fuchs' (weerstandsnest Fuchs). Bij de bouw van de Atlantikwall werd veel aandacht besteed aan de communicatie tussen de verschillende weerstandsnesten, steunpunten, commandoposten, geschutsopstellingen, radarinstallaties en observatieposten. Telefoonverbindingen speelden hierbij een belangrijke rol. De kabels werden twee meter in de grond ingegraven en waren omwikkeld met metaal of in de meer kwetsbare zones beschermd door een betonnen omhulsel. De aanleg en onderhoud van de kabelverbindingen was het werk van de afdeling 'Festungs-Kabelbauzug'. In de hoofdkwartieren werden betonnen communicatiebunkers van het type 'R616' en 'R617' geïntegreerd. Om storingen op te sporen werden aan het telefoonnet kleine betonnen bunkers gebouwd, de zogenaamde 'Kabelschaltstellen', die dienst deden als schakelpost. Ze werden opgericht daar waar verschillende lijnen elkaar kruisten of op elkaar aansloten. Doordat de schakelposten de verbindingslijnen in kleinere afstanden verdeelden konden beschadigingen sneller opgespoord worden.

Er bestonden verschillende ontwerpen. Opvallend is dat deze constructie enkel via het dak kon betreden worden. Het cijfer '504' dat aan binnenzijde op de bunker is aangebracht, is een volgnummer.

Beschrijving

Bovengrondse betonnen militaire post. Het beton is aan de buitenzijde gegoten tegen een houten bekisting. Voor zover zichtbaar bevindt er zich op de begane grond geen toegang tot de post.

De constructie lijkt uit twee delen te bestaan, waarbij het noordwestelijke deel helemaal gesloten lijkt, op een kleine ronde opening aan zuidwestelijke zijde na. Het zuidoostelijke deel bevat op manshoogte gleuven onder een afdakje, die dicht zijn. Centraal aan de zuidoostelijke muur zitten klimijzers, die doorlopen tot op het dak, waar een rechthoekige toegangsopening zit, met ijzeren elementen die wijzen op een afsluiting van deze opening. Aan de binnenzijde van deze koker zijn eveneens klimijzers aanwezig. Op een binnenmuur is het nummer '504' aangebracht.

  • LAMBRECHT E. 2013, Knokke-Heist en de Atlantikwall. Schakelposten en schakelputten voor telefoonverbindingen, Cnocke is hier, 50a, 33-36.

Bron: -

Auteurs: Decoodt, Hannelore

Datum tekst: 2014

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.