Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Beringen
Deelgemeente Beverlo
Straat Korspelsesteenweg
Locatie Korspelsesteenweg 104, Beringen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Beringen (actualisaties: 05-09-2007 - 07-09-2007).
  • Adrescontrole Beringen (adrescontroles: 30-10-2007 - 30-10-2007).
  • Inventarisatie Beringen (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Langgestrekte hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 12-05-2005.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Langgestrekte hoeve: landelijke omgeving met kasseiweg en wegkapel

Deze bescherming is geldig sinds 12-05-2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Langgestrekte hoeve in baksteenbouw, met ordonnantie: woonhuis-stal-dwarsschuur-stal. Voortuintje en enkele mooie bomen bij de linkerzijgevel.

De verstening van de oorspronkelijke vakwerkbouw is waarschijnlijk in de tweede helft van de 19de eeuw begonnen.

Twaalf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) met linkerschild. Drie rechthoekige vensters, voorzien van houten lateien en kalkstenen lekdrempels, woonhuis- en staldeur, hoge schuurpoort en lagere stalpoort, eveneens onder houten latei.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Korspel

Beverlo (Beringen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.