Parochiekerk Sint-Brigida

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Beringen
Deelgemeente Koersel
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein 2, Beringen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Beringen (actualisaties: 05-09-2007 - 07-09-2007).
  • Adrescontrole Beringen (adrescontroles: 30-10-2007 - 30-10-2007).
  • Inventarisatie Beringen (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Brigida

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Brigida: orgel
gelegen te Kerkplein 2 (Beringen)

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-2001.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De eerste kerk werd verwoest in 1579; de huidige neoclassicistische kerk werd na een brand van 1850 heropgebouwd.

Pseudo-basilica op volgende plattegrond: een driebeukig schip van zes traveeën met ingebouwde westelijke toren, een koor van een rechte travee en een halfronde absis, voorzien van flankerende sacristieën, en een recente kapel (circa 1935) tegen de linkerzijgevel.

Baksteenbouw met gebruik van Gobertange, kalksteen en arduin. De toren is afgewerkt met zandstenen hoekstenen, en voorzien van rondbogige galmgaten, en een naaldspits (leien). De westelijke gevel heeft een middenrisaliet, afgelijnd met hoekstenen van Gobertange; rondboogportaal ingeschreven nok, een rechthoekige omlijsting, geflankeerd door pilasters en afgedekt met een entablement met bekronend driehoekig fronton. Rondboogvensters in de noordelijke en de zuidelijke gevels; grote halfronde vensters in de koortraveeën; blinde absis.

Overwelving van de middenbeuk door middel van een tongewelf met pseudo-gordelbogen, steunend op een omlopend entablement. Rondboogarcades op Toscaanse zuilen met dekblad en polygonale sokkel; medaillons met heiligenbeelden in de zwikken. Gelijkaardige overwelving in de rechte koortravee, afgescheiden van de absis en het schip door zware gordelbogen op pilasters. Halve koepel met casementversiering boven de absis.

Mobilair: Processiemadonna (tweede helft 19de eeuw); houten Sint-Annagroep, zuidelijk zijaltaar (eerste helft 19de eeuw) Neoclassicistische zijaltaren.

  • GEUKENS D., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Limburg, Kanton Beringen, Brussel, 1977, pagina 26.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Koersel

Koersel (Beringen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.