erfgoedobject

Beyaertfontein

bouwkundig element
ID: 214333   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214333

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Beyaertfontein
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Fontein naar een ontwerp door architect Henri Beyaert uit 1886, en twee bronzen beeldengroepen, "Samson en de leeuw" (1890) en "Briesende leeuwen" (1909-1910) door de beeldhouwer Josuë Dupon. Aanvankelijk stond deze fontein opgesteld voor de Nationale Bank aan de Frankrijklei. Het beeld "Samson en de leeuw" gegoten door Van Aerschodt Frères, werd in 1893 aan de fontein toegevoegd, het beeld "Briesende leeuwen" gegoten door de Fonderie Nationale des Bronzes in 1910. In 1935 werd het geheel overgebracht naar de Jan Van Rijswijcklaan, op de middenberm ter hoogte van de kruising met de Camille Huysmanslaan.

De fontein van natuursteen en brons bestaat uit een ronde sokkel, geleed door pilasters en casementen met leeuwenmaskers, en drie boven elkaar geplaatste bekkens van verschillende grootte. Het grootste bekken, met spuwers in de vorm van bronzen kikkers, is versierd met een fries van alternerend wapenschilden van havensteden en scheepsankers. Een gekanteelde ring en een zuilkapiteel dragen hogerop het tweede bekken.


Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Beyaertfontein [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214333 (Geraadpleegd op 15-08-2020)