Beyaertfontein

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Jan Van Rijswijcklaan
Locatie Jan Van Rijswijcklaan zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Beyaertfontein

Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Beyaertfontein

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Fontein naar een ontwerp door architect Henri Beyaert uit 1886, en twee bronzen beeldengroepen, "Samson en de leeuw" (1890) en "Briesende leeuwen" (1909-1910) door de beeldhouwer Josuë Dupon. Aanvankelijk stond deze fontein opgesteld voor de Nationale Bank aan de Frankrijklei. Het beeld "Samson en de leeuw" gegoten door Van Aerschodt Frères, werd in 1893 aan de fontein toegevoegd, het beeld "Briesende leeuwen" gegoten door de Fonderie Nationale des Bronzes in 1910. In 1935 werd het geheel overgebracht naar de Jan Van Rijswijcklaan, op de middenberm ter hoogte van de kruising met de Camille Huysmanslaan.

De fontein van natuursteen en brons bestaat uit een ronde sokkel, geleed door pilasters en casementen met leeuwenmaskers, en drie boven elkaar geplaatste bekkens van verschillende grootte. Het grootste bekken, met spuwers in de vorm van bronzen kikkers, is versierd met een fries van alternerend wapenschilden van havensteden en scheepsankers. Een gekanteelde ring en een zuilkapiteel dragen hogerop het tweede bekken.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2012

Relaties

maakt deel uit van Jan Van Rijswijcklaan

Jan Van Rijswijcklaan (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.