erfgoedobject

Villa in regionalistische stijl

bouwkundig element
ID
214579
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214579

Juridische gevolgen

Beschrijving

Villa in regionalistische stijl naar ontwerp van de Brugse architect Maurice De Meester, in 1948 gebouwd na afbraak van de restanten van het oude Laerhof. Opdrachtgever was Léon Dierckxsens, hoofdgeneesheer van de Sint-Lucaskliniek en zijn echtgenote Denise Blontrock (gedenksteen). In 1962 werd een woonkamer aangebouwd naar ontwerp van architect Victor Gorlé. Gelegen op het voormalige domein 'Hof van Delft', te midden van oude bomen en met een oude beukendreef op het belendende perceel links. De villa met stallen is wellicht gebouwd op de fundamenten en het puin van het oude Laarhof, gezien de gelijkaardige langgerekte plattegrond.

Witgeschilderde baksteenbouw van één bouwlaag onder complexe pannen bedaking. Woning (hoofdgebouw) van een viertal traveeën, met de oostelijke gevel gericht naar de voormalige Sint-Lucaskliniek als voorgevel. Rondbogig inkomportaal bestaande uit trapsgewijs uitkragende metselbogen. Daarboven drie gekoppelde vensters en schietgat onder puntdak. Decoratieve muurankers. Aanpalende langgerekte vleugel met remise en paardenstallen van tien traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Oostelijke gevel met drie staldeuren en zijlichten onder metselbogen, alsook vier poorten onder metselbogen met erboven rechthoekige vensters, telkens onder een dakuitsprong met puntdak. Terzelfder hoogte bevat ook de westelijke gevel dakuitsprongen, met rechts een erker in houten stijl- en regelwerk met baksteenvullingen (visgraatmotief) onder puntdakje.

Ter hoogte van de voormalige hoeve Lathouwers, op het perceel links van het perceel in kwestie, tussen nummers 42-90, zou nog een ijskelder aanwezig zijn.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, Afdeling 3, 1853/23, 1867/6, 1948/17, 1948/17b, 1963/26.
  • VAN DEN WYNGAERT A. 2007: Het Oude Laerhof te Ekeren, Jaarboek Heemkring Ekeren, 125-161.
  • VAN DEN WYNGAERT A. 2009: 'Het Oude Laerhof' te Ekeren. Aanvullende gegevens, Jaarboek Heemkring Ekeren, 149.

Bron     : -
Auteurs :  Cappuyns, Toon
Datum  : 2012


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa in regionalistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214579 (Geraadpleegd op 20-04-2021)