erfgoedobject

Sint-Lambertusinstituut

bouwkundig element
ID: 214634   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214634

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het voormalige Sint-Lambertusinstituut bestaat uit een T-vormig gebouw van circa 1908 en naar plannen van broeder Marès-Joseph. De school werd opgericht op initiatief van deken Adriaensen. De huidige Moretusschool neemt het volledige bouwblok in en bestaat grotendeels uit gebouwen van recentere datum, gegroeid rond twee centrale speelplaatsen. In de Oorderseweg en op de hoek met de Patronaatstraat bevinden zich nog de historische gebouwen van het voormalige Sint-Lambertusinstituut en de voormalige kloosterwoning van de broeders. Deze staan anno 2011-2012 in het kadaster geregistreerd als bijgebouwen van de Moretusschool op nummer 8.

De school bestaat uit bakstenen gebouwen met neogotische inslag, van twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, met doorlopende banden gele baksteenmozaïek. Gevels bekroond met baksteenreliëf (muizentand en klossen). Vensters onder metselbogen in vensternissen (verzonken muurvlakken). Ter hoogte van het gelijkvloers zijn per travee twee vensters gekoppeld en bekroond met een gemetste spitsboog.

Het gebouw uit 1908 werd uitgebreid door verhoging van een belendende gebouw van één bouwlaag aan de zijde Patronaatstraat. Hierdoor bevat de huidige gevel aan deze zijde twaalf traveeën waarvan de vijf traveeën van links geopend zijn met grote rechthoekige vensters en bezet ter hoogte van de verdieping. Ook van de zesde travee van links werd het gelijkvloers geopend door Backer-Overbeeck in 1959.

Aanbouw van vier traveeën en één bouwlaag op de hoek van de Frans Lenaertsstraat. De zijgevel van het beschreven bouwblok maakt deel van de voorgevel van de school aan de Oorderseweg en bevat een monumentale inkomtravee, geopend met traphallicht en twee kleine vensters onder het dak. Op deze gevel is ook een halfverheven hardstenen reliëf geplaatst, voorstellend de patronaatheilige, van beeldhouwer Hildebert Derre (1886-1966 Antwerpen), van circa 1957-1958. Het 'been' van de T, het gebouw dus dat uitgeeft op de Oorderseweg, bestaat uit een vijftal traveeën.

Naast het Sint-Lambertusinstituut in de Oorderseweg bevindt zich nog de voormalige kloosterwoning. Het betrof een bestaande eenvoudige woning die in 1911-1912 naar ontwerp van broeder Marès-Joseph (bouwaanvraag ondertekend Br. Joseph) uitgebouwd werd tot zijn huidige staat, in aansluitende stijl bij het schoolgebouw. Later verdween de functie van klooster en werd het gebouw ook functioneel onderdeel van de school. Deze woning bestaat uit drie traveeën, met centrale deurtravee en links en rechts telkens drie gekoppelde vensters en een inkomtravee van een bouwlaag onder lessenaarsdak in de oksel. De bedaking bestaat uit een restant van het oorspronkelijke zadeldak, met nok evenwijdig aan de straat en het zadeldak toegevoegd door Gife, met nok loodrecht op de straat, beide voorzien van dakvensters. Het rechterdeel van de zijgevel en de achtergevel kregen een lagere uitbouw, waardoor het grondplan van de woning de vorm van twee ten opzichte van elkaar verschoven vierkanten kreeg.

  • Antwerpen Documentatiecentrum Noorderpolders, Postkaart C13.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieschetsen Ekeren, Afdeling 4, 1909/42 en 1913/53.
  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers, 802 # 136, 802 # 423 en 802 # 2002.
  • DERRE H. 1999: Sint-Lambertus, Jaarboek Heemkring Ekeren, 17, 83-88.
  • KEUKELINCK R. 2004: Langs Ekerse straten en pleinen. Toeristische informatie.

Bron     : -
Auteurs :  Cappuyns, Toon
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Lambertusinstituut [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214634 (Geraadpleegd op 10-07-2020)