erfgoedobject

Hoekhuis

bouwkundig element
ID: 2147   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2147

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument 18de-eeuws hoekhuis
    Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1997

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Hoekhuis met de Emile Verhaerenstraat, circa 1860 bestaande uit een hoekhuis, opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw en drie aansluitende rijhuizen uit de 19de eeuw; begin 20ste eeuw werden de twee huisjes die het verst van de hoek verwijderd lagen, vervangen door een winkelhuis van drie traveeën, waarvan de bovenverdieping nog als dusdanig bestaat; de begane grond van al deze huizen werd in een recent verleden ontsierd door aluminium deuren en winkelramen.

Het oorspronkelijke hoekhuis, opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw, heeft twee traveeën aan de Kerkstraat, drie aan de Emile Verhaerenstraat en twee bouwlagen onder aangepast, licht hellend zadeldak met klimmende dakkapel aan de zijgevel (nok loodrecht op de straat, leien en Vlaamse pannen).

Bepleisterde, beschilderde lijstgevels met ankers; beëindigend hoofdgestel met gelede architraaf, druk versierd fries (vrije interpretatie van een trigliefenlijst), en een over de hoek omlopende tandlijst onder breed overkragende kroonlijst; bewaarde pilasterordonnantie aan de Kerkstraat; rechthoekige beluikte vensters, waarvan enkele in geriemde omlijsting met oortjes, aan zijgevel met 18de-eeuws-schrijnwerk.

Ook een aantal interieurelementen, zoals onder meer de trap, enkele deuren en de schoorstenen, in de achterste plaats bezet met Delftse tegels, verwijzen naar de 18de-eeuwse oorsprong van het pand. Binnendeuren met schildering op glas, gesigneerd R. Steppe (1890). De twee aanpalende traveeën aan de Kerkstraat, gaan terug op een een 19de-eeuws rijhuisje, zie getoogde vensters, mezzanino, bedaking.

De drie traveeën uiterst links met getoogde bovenvensters en baksteenfries, gaan terug op het begin 20ste-eeuws winkelhuis.


Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1995


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2147 (Geraadpleegd op 31-03-2020)