erfgoedobject

School en kerk Sancta Theresia a Jesu Infante

bouwkundig element
ID
214702
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214702

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige stallen van villa gelegen Waterstraat 20, in 1927 omgebouwd tot huizen, tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt als weeshuis, in 1947 op opvallende wijze uitgebouwd met een kerkje in regionalistische art-decostijl gewijd aan Sint-Theresia, waar sinds 1948 tot vandaag missen worden gehouden. In de rest van het gebouw is Basisschool De Bunt ondergebracht.

Bakstenen gebouw van een bouwlaag onder afgewolfd pannen zadeldak met leien mansardes, voorzien van dakvensters. Bakstenen gevels met witte banden en breukstenen plinten. Rechthoekige gevelopeningen onder betonnen lateien wellicht sinds verbouwing tot woningen, waarboven bewaarde metselbogen met hoek- en sluitstenen. Bakstenen consoles en reliëf onder het dak. De centrale traveeën zijn omgebouwd tot een kerk.

Kerk

De kerk is opgevat als een autonoom middenrisaliet, ver uitspringend in voor- en achtergevel, onder afzonderlijk zadeldak met nok loodrecht en uitspringend uit de bestaande bedaking. De zuidelijke voorgevel van de kerk is van donkere baksteen met gebruik van natuursteen voor hoek- en gevelstenen met in reliëf een Latijns kruis en de inscriptie "Sancta Theresia A Jesu Infante". Inkomtravee in monumentaal verzonken muurvlak onder rondboog. Rondbogige dubbele inkomdeur met natuurstenen omlijsting, waarboven rondbogig venster met glas in lood en geflankeerd door spitsboogvensters ter hoogte van de middenbeuken. De gevel is bekroond met een vierkante klokkentoren met aan elke zijde drie kleine gekoppelde galmgaten, onder leien spits met weerhaan.

Het interieur bestaat uit een schip onder driezijdige overspanningen, met een driezijdige apsis als koor en met kleine zijbeuken waarlangs toegang tot het schoolgebouw. De glasramen in de zijbeuken zijn geschonken door personeel van de verzekeringsmaatschappij Antverpia. Verder beeld van Madonna en kind met wereldbol en scepter uit de zeventiende eeuw, negentiende-eeuwse sculpturen en recent meubilair.

Bijgebouw van en bouwlaag en twee traveeën onder plat dak in Waterstraat 14 met 'PX' in gevelsteen.

  • HAVERMANS A.-M. 2007: Wie zaait zal maaien. Antverpia en Sint-Mariaburg, Antwerpen, 36.
  • KEUKELINCK R. 2004: Langs Ekerse straten en pleinen. Toeristische informatie.
  • JANSEN J. 1977: Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Kapellen, Antwerpen-Brussel, 15.
  • Mondelinge informatie van de eigenaar van Waterstraat 20, 2011.
  • Mondelinge informatie van Wim D’hooge (conservator van Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders), 2011.

Auteurs: Cappuyns, Toon
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: School en kerk Sancta Theresia a Jesu Infante [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214702 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.