erfgoedobject

Gekoppelde burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 214782   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214782

Juridische gevolgen

Beschrijving

In de buurt rond het station van Kapellen ontstonden een aantal wijken met een concentratie aan landhuizen in cottagestijl, gebouwd rond 1900. In de Koning Albertlei zijn hiervan een aantal voorbeelden bewaard. Het gaat om kleine, verzorgde landhuizen in omgevende tuinen in een eenvoudige, maar verzorgde cottagestijl.

Deze twee-onder-één-kapwoning is hiervan een voorbeeld. De percelen in dit deel van de straat werden rond 1914 gevormd op tot dan toe onbebouwde landbouwgrond, in het kadaster "Buelens akker" genoemd. In 1915 wordt de bouw van twee nieuwe woningen geregistreerd in het kadaster. De linker woning werd gebouwd voor Julius Hendrik Gheysens-Van Looy, aannemer uit Kapellen, en de rechter woning voor Petrus Van Looy-Janssens, een arbeider uit Kapellen. Afgaande op de familienamen van deze heren, gaan we ervan uit dat aannemer Gheysens de twee woningen ontwierp en realiseerde als eigen woning en woning voor zijn schoonbroer. De huidige bewoners weten dat het ensemble werd gebouwd in 1914-1918, maar pas na de Eerste Wereldoorlog volledig kon afgewerkt worden.

Het samenstel werd opgetrokken in een eenvoudige cottagestijl, gekenmerkt door het bakstenen parement met veelkleurige geglazuurde banden, verzorgd houtwerk, speelse afwisseling in de muuropeningen. Het gaat om uit twee identieke, spiegelende woningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. De woningen hebben een tuin; de voortuin is omhaagd. Het parement van de voorgevel is bekleed met rode baksteen op een hardstenen plint. Gebruik van witte en groene geglazuurde baksteen voor een strook boven de plint, muurbanden en rollagen boven de muuropeningen. De zijtraveeën zijn geaccentueerd door dakvensters die de kroonlijst doorbreken. Op de begane grond segmentbogige vensteropeningen; op de verdieping een rondbogig deurvenster met balkon. De centrale deurtraveeën zijn als risaliet uitgewerkt. Fraaie deuren met bovenlicht en art nouveau hekwerk; rondbogig bovenvenster. Het originele hout- en ijzerwerk is grotendeels bewaard.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen, Kapellen, Afdeling 2 Sectie G, 1914/32, 1915/32.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Kapellen, Afdeling 2 Sectie G, artikels 1907, 1960.
  • Met dank aan de eigenaar van nummer 143 voor de gegevens over de bouwdatum.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gekoppelde burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214782 (Geraadpleegd op 27-05-2020)