erfgoedobject

Houten twee-onder-een-kapwoning

bouwkundig element
ID: 214786   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214786

Juridische gevolgen

Beschrijving

Twee-onder-één-kapwoning met een houten structuur en bekleding van de gevels met ruitvormige kunstleien. Deze woningen werden rond 1914 gebouwd door twee hoenderkwekers, Jacobus De Prins en Jan Vandersteen. Oorspronkelijk hadden de symmetrische woningen allebei een langwerpige, lage aanbouw, wellicht voor stallingen. Enkel de centrale woningen zijn bewaard.

De grond tussen de spoorweg en de Heidestraat, een langwerpige driehoek vormend, werd rond 1889 ingedeeld in regelmatige, rechthoekige kavels, met de Van Haeftenlaan als centrale as. De huizen die oorspronkelijk op deze kavels werden gebouwd, waren allemaal houten huizen, omwille van de militaire erfdienstbaarheden die golden in de omgeving van het voormalige Fort van Kapellen. Om militaire redenen mochten geen definitieve, stenen gebouwen opgetrokken worden in de buurt van de forten; de houten huizen konden in geval van oorlog snel afgebroken worden. Het Fort van Kapellen behoort tot de Brialmontvestinggordel, die vanaf 1859 werd uitgebouwd ter verdediging van de stad Antwerpen. De redoute in Kapellen was een klein spoorwegfort dat de spoorweg Antwerpen-Roosendaal moest verdedigen. Het fort werd aangelegd in 1893-1897 en is nog steeds militair domein. De militaire erfdienstbaarheden zouden zijn blijven bestaan tot kort na de Eerste Wereldoorlog. Ondertussen zijn steeds minder voorbeelden van dit type woning bewaard. In de Heidestraat zijn de twee in 1985 geïnventariseerde voorbeelden gesloopt; enkel het hier beschreven samenstel, met voorgevels gericht op de Van Haeftenstraat, bleef in de straat bewaard.

Het betreft een samenstel van twee symmetrische woningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, waarvan de nok haaks op de straat is gericht. De houten structuur van de woningen is bekleed met witgeschilderde kunstleien; de bedaking kreeg rode pannen. De voorgevels aan de Van Haeftenstraat zijn verzorgde puntgevels, met een licht overkragend dak en een voordeuren in uitgespaarde hoekportieken met houten pijler. In de geveltop, een rondbogig zoldervensters; de andere muuropeningen zijn rechthoekig, met bewaard schrijnwerk met kleine roedeverdeling. Materiaalgebruik en portiek verwijzen naar de cottagestijl.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen, Kapellen Afdeling 2 Sectie E, 1889/12, 1914/15.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Houten twee-onder-een-kapwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214786 (Geraadpleegd op 02-06-2020)