erfgoedobject

Sint-Ermelindiskapel

bouwkundig element
ID: 214814   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214814

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Ermelindiskapel
    Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2013

Beschrijving

Deze kleine bedevaartkapel is gelegen aan de rand van het Bruulbos.

Historiek

Van oudsher is er in Lovenjoel sprake van de verering van de Heilige Ermelindis die al op zeer jonge leeftijd haar leven aan God wijdde; over haar leven zijn slechts weinig gegevens bekend; voortgaande op de regionale overlevering bezaten haar ouders een klein landgoed op 'Odunca' dat meestal geïnterpreteerd wordt als Ter Donk in Lovenjoel. Ermelindis schonk haar erfdeel aan de armen en trok zich terug in een verlaten streek, vermoedelijk nabij Bevekom; later zou zij in Meldert een kluis bouwen waar zij haar leven in gebed doorbracht; haar relieken worden bewaard in de Sint-Ermelindiskerk in Meldert. Zij wordt tot vandaag aanbeden tegen oogziekten, lamheid en koorts.

Door haar toenemende verering werd er door de erfgenamen van Ludovicus Deconinck in 1857 een kapel gebouwd in de omgeving van haar vermoedelijke geboorteplaats. De kapel werd ingehuldigd op 6 juni 1857, tweede pinksterdag. Advocaat L. Vanden Broek, bewoner van het kasteel op de Zielenberg liet uit dankbaarheid deze kapel in 1927 vergroten; een gedenksteen achteraan in de kapel herinnerde hieraan; deze kapel werd trouwens kadastraal geregistreerd als volledige nieuwbouw in 1928; de oude kapel van 1857 was op het kadaster niet ingetekend en ook op de Poppkaart van circa 1860 komt ze niet voor. Omwille van bouwvalligheid werd de kapel in 2012 afgebroken en heropgebouwd, min of meer naar het vroegere uitzicht. De nieuwe kapel werd ingehuldigd op 28 oktober 2012.

Een oude prentkaart toont de kapel van 1857 als een rechthoekige kapel, voorafgegaan door een rondboogportaal en afgedekt door een leien tentdak.

De kapel van 1927 was een met schijnvoegen gecementeeerde, toegankelijke kapel op rechthoekige plattegrond met een pseudotransept en vlakke koorsluiting, het geheel afgedekt door een zadeldak met kunstleien. Vooraan was er een puntgevel bekroond door een stenen kruis; de toegang bestond uit een rondboogdeur onder oculus. De rondboogvormige vensters hadden een invulling van glas in lood en op het eenvoudige altaar stond een plaasteren beeld van de Heilige.

De huidige kapel, volledig nieuw gebouwd in 2012, sluit qua uitzicht hier min of meer bij aan: de kapel is opgetrokken uit baksteen, maar niet gecementeerd en de koorsluiting is nu halfrond in plaats van vlak; het glas in lood werd gerecupereerd en ook de exvoto's werden teruggeplaatst. Er werden nieuwe reliëfs aangebracht met taferelen uit het leven van Sint-Ermelindis, uitgevoerd door Stefaan Terlinden. Rechts achteraan ligt er een bron, waarvan het water door de bedevaarders geput wordt tegen koorts. Al in de 18de eeuw werd deze bron jaarlijks gezegend op 29 oktober, naamfeest van de Heilige Ermelindis. Vandaag gebeurt dit op tweede pinksterdag, vermoedelijk naar analogie met de inzegening van de eerste kapel.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Bierbeek, afdeling Lovenjoel, sectie B, 1928/4.
  • DEWINTER J. (redactie) 2000: Ermelindis van Meldert, Huldeboek naar aanleiding van de zesde erkenning van de relieken van de H. Ermelindis te Meldert op 3 september 2000, Werkgroep Meldert 2000.

Bron     : -
Auteurs :  Dewinter, Jos, Kennes, Hilde
Datum  : 2013


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Ermelindiskapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214814 (Geraadpleegd op 12-08-2020)