erfgoedobject

Gemeentehuis van Lovenjoel en de woning van de onderwijzeressen

bouwkundig element
ID
214825
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214825

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voorheen was dit gebouw het gemeentehuis van Lovenjoel met geïntegreerde onderwijzerswoning voor de achterliggende gemeenteschool.

Historiek

De gemeenteschool kwam tot stand na de schoolstrijd waarbij elke gemeente bij Koninklijk Besluit van 18 mei 1880 verplicht werd te voorzien in eigen gemeentelijk onderwijs. De nieuwe gemeenteschool van Lovenjoel werd in het begin van de jaren 1880 opgericht aan de Keizerstraat samen met het gemeentehuis en de onderwijzerswoning zoals wel vaker het geval was; de aankoop van een stuk 'bouwland' door de gemeente 'Lovenjoul' en de nieuwe gebouwen werden kadastraal geregistreerd in 1883.

In november 1907 komen er drie zusters annonciaden uit Heverlee naar Lovenjoel en zij nemen de gemeentelijke school voor hun rekening. Vanaf februari 1908 wordt de gemengde school opgeheven en gesplitst in een meisjes- en een jongensschool: de jongens verhuizen naar de 'voorlopige gemeenteschool' aan de Rijsmortelstraat en vanaf 1913 naar de nieuw gebouwde school aan de Stationsstraat. De meisjes bleven in de Keizerstraat.

Het hele complex werd door de Duitsers in brand gestoken op 30 september 1914 ten gevolge van een sabotagedaad aan de spoorweg. De school verhuisde naar de remise van het groot kasteel, de gemeenteraadszittingen vonden plaats in het huis van professor Buyse en het secretariaat werd ondergebracht bij de secretaris Aloïs Seldeslachts.

Op 9/4/1921 worden de plannen van bouwkundige Jean Piron (Tienen) voor de heropbouw van het gemeentehuis, de woning van de onderwijzeressen en de bestaande klassen goedgekeurd. Op 14/07/1922 wordt het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen; de kadastrale registratie van 'de totale herbouwing' gebeurde in 1925. Vandaag rest enkel het hoofdgebouw, met name het voormalige gemeentehuis en onderwijzerswoning, in 2005 gerenoveerd door de gemeente voor de aanpassing als maatschappelijke zetel van het OCMW van Bierbeek; de oorspronkelijke schoolvleugel werd vervangen door nieuwe bouw voor het 'Sociaal Huis'.

Beschrijving

Het eclectisch uitgewerkte pand vertoont een rechthoekige plattegrond en is gelegen op de hoek met de Keizerstraat. Het is een onderkelderd bakstenen gebouw van drie op twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak met de nok parallel aan de straat; zandsteen werd gebruikt voor de uitwerking van decoratieve elementen als muurbanden, steigergatvullingen en omlijstingen, breuksteen voor de onderbouw.

De hoofdgevel wordt horizontaal geritmeerd door zandstenen muurbanden maar wordt vooral gemarkeerd door een centraal als klokgevel uitgewerkt inkomrisaliet met ontdubbelde inkom, enerzijds (links) de onderwijzerswoning, anderzijds (rechts) het gemeentehuis; de licht verhoogde inkom bestaat bijgevolg uit een dubbele rechthoekige deur met tussenstijl in een rondboogomlijsting met geprofileerde archivolt op neorenaissancistisch uitgewerkte consoles met diamantkopmotieven; hogerop zijn er respectievelijk gekoppelde rondboogvensters met tussenstijl en in de top kleinere, gekoppelde steekboogvensters; het hoger oplopende deel vertoont een omlopende waterlijst in de vorm van een gestileerd drielobmotief en een getrapte top; de lijstgevels links en rechts van de inkom vertonen een meer uitgesproken drielobmotief en eenvoudige rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempels en geprofileerde, natuurstenen lateien. Het schrijnwerk werd integraal vernieuwd.

De rechtse zij- en achtergevel zijn eenvoudig uitgewerkt met rechthoekige vensters met hardstenen dorpels. In de noordwestelijke hoek bleven verluchtingsgaten bewaard, naar verluidt van de voormalige dorpsgevangenis.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Bierbeek, afdeling 3 (Lovenjoel), sectie A, 1883/2.
  • DEWINTER J., VANDERWEGEN C., PIRON J. 1984: De Eerste Wereldoorlog te Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel en Opvelp. Heemkring Bierbeek.
  • DEWINTER J. 2000: Gemeentelijk en parochiaal onderwijs in Lovenjoel, onuitgegeven bijdrage, Lovenjoel.
  • DEWINTER J., PIRON J., SELDESLACHTS B. en SELDESLACHTS L.: Erfgoed Lovenjoel vanaf 2007, onuitgegeven inventarisnota's, 29.

Bron     : -
Auteurs :  Dewinter, Jos, Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentehuis van Lovenjoel en de woning van de onderwijzeressen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214825 (Geraadpleegd op )