Dorpswoning met reclameschildering

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Londerzeel
Deelgemeente Londerzeel
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 47, Londerzeel (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2012 (geografische inventarisatie: 01-01-2012 - 31-12-2012).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning met reclameschildering

Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012.

omvat de bescherming als monument Reclamemuurschildering Olijfje
gelegen te Stationsstraat 47 (Londerzeel)

Deze bescherming is geldig sinds 30-09-2014.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, ondersteunend Reclamemuurschildering Olijfje met aanpalende perceelstroken
gelegen te Stationsstraat 47 (Londerzeel)

Deze bescherming is geldig sinds 30-09-2014.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eenvoudige dorpswoning van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, kadastraal geregistreerd in 1912 als 'nouvelle construction' voor Karel Van der Straeten - Van Steen, 'verkensbeenhouwer'. Lijstgevel met karakteristieke gevelbekleding van wit geglazuurde baksteen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Decoratieve accenten door de verwerking van groen geglazuurde baksteen. Rechthoekige vensters met vernieuwd schrijnwerk op hardstenen lekdrempels. Steekboogdeur.

Het meest opvallende aan de woning is evenwel de reclameschildering op de rechtse zijgevel. Ze is van de hand van de amateurschilder Jan Stroobants en kreeg de benaming "Olijfje 1938" omdat het figuurtje duidelijk geïnspireerd is op Olive, het vriendinnetje van Popeye uit de tekenfilms. De bijhorende slagzin luidt "Kookt elektrisch". De opdrachtgever was ENB (Elektriciteit Noord België). Het was de bedoeling om met geschilderde muurreclame het gebruik van elektrische fornuizen te stimuleren. Het jaar 1938 verwijst naar het jaar dat elektrische fornuizen voor het eerst massaal werden geproduceerd. Onderaan rechts wordt een telefoonnummer aangehaald; op basis hiervan kon de schilder achterhaald worden. Naar verluidt zou de muurschildering in meerdere exemplaren hebben bestaan doch dit is het enig gekende, bewaarde exemplaar.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Londerzeel, 1ste afdeling, sectie C, mutatieschetsen 1912/18.
  • Gegevens verstrekt door de heer E. Deschepper.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2012

Relaties

maakt deel uit van Londerzeel

Londerzeel (Londerzeel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.