erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 214871   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214871

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Hoeve gelegen op de hoek met de Sint-Pieterstraat. De oorspronkelijke hoeve met losse bestanddelen werd uitgebreid en verschillende malen aangepast in de eerste helft van de 20ste eeuw (zie bouwnaden), maar is kenmerkend door het gebruik van silexstenen wat typisch is voor de streek (zie Sint-Pieters-Voeren en Sint-Martens-Voeren).

Woonhuis ten zuiden (nok loodrecht op de straat) met haaks hierop tegen de sint-Pieterstraat de stallen met hooizolder. Ten noordoosten evenwijdig met het woonhuis staat een dienstgebouw met bakhuis. Recente stallingen ten noordoosten en ten noordwesten. Op de hoek met de Sint-Pieterstraat is er een ommuurde binnenkoer waarvan de muur en de verharding van de koer zijn opgebouwd uit silexstenen. De muur wordt afgedekt met bakstenen. De koer wordt afgesloten van de straat door een ijzeren hekken. Op de hoek met de Sint-Pieterstraat staat tegen de silexmuur een houten veldkruis met gietijzeren Christusbeeld.

Het woonhuis en de stallen haaks hierop waren al aanwezig op het primitief kadaster (circa 1830). In de eerste helft van de 20ste eeuw vonden er een aantal uitbreidingen plaats, waaronder een gedeeltelijke afbraak en een vergroting van het dienstgebouw met het bakhuis (geregistreerd op het kadaster in 1933) en een uitbreiding van de stallen naar het noordoosten (geregistreerd op het kadaster in 1946) en een aanbouw tegen het woonhuis ten oosten.

Gebouwen opgetrokken uit baksteen en silex onder pannen zadeldaken. Woonhuis van drie travee├źn en twee bouwlagen waarvan de onderbouw is opgebouwd uit silexstenen en de rest van het woonhuis uit baksteen met opgelegde knipvoegen. Getoogde muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk. De deur zit vervat in een vlakke hardstenen omlijsting. De stal aan de Sint-Pietersstraat is grotendeels opgebouwd uit silexstenen met hoekblokken; rechthoekige en getoogde muuromlijstingen van baksteen. Achtergevel met onder andere kleine halfronde en ronde muuropeningen met een verzorgde bakstenen omlijsting. De stal werd in de eerste helft van de 20ste eeuw verhoogd (baksteen) en uitgebreid naar het noordoosten. Bakhuis opgebouwd uit baksteen met getoogde muuropeningen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Voeren, afdeling IV (Sint-Pieters-Voeren), 1933/1 en 1946/1.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2012


Relaties

  • Omvat
    Veekeringen van meidoorn

  • Is deel van
    Sint-Pieters-Voeren

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214871 (Geraadpleegd op 03-07-2020)