Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Puurs-Sint-Amands
Deelgemeente Sint-Amands
Straat Oude Kerkstraat
Locatie Oude Kerkstraat 7, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Sint-Amands (adrescontroles: 20-10-2006 - 20-10-2006).
  • Inventarisatie Sint-Amands (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Sint-Amands

Deze bescherming is geldig sinds 01-03-1978.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Dorpskom Sint-Amands

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Aan de rooilijn palend dubbelhuis, heden van vier traveeën en één bouwlaag met verhoogde begane grond, zadeldak en dakkapel (Vlaamse pannen), opklimmend tot het vierde kwart van de 17de eeuw of de 18de eeuw.

Verankerde, recent gecementeerde lijst- en zijpuntgevels, aan westzijde met aandak op consoles. Dakkapel met rechthoekig venster in zandstenen omlijsting onder driezijdig fronton. Spiegelboogdeur met rocaille-inslag, voorzien van middenkalf, geprofileerde, arduinen omlijsting met neuten, sluitsteen en waterlijst, waarop steenmerk(en) uit het vierde kwart van de 17de eeuw en de 18de eeuw van de familie Van Reck. Aangepaste, rechthoekige vensters; vernieuwd schrijnwerk.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1995

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Sint-Amands

Kaai, Oude Kerkstraat (Puurs-Sint-Amands)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Oude Kerkstraat (Puurs-Sint-Amands)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.