erfgoedobject

Pijlerkapel

bouwkundig element
ID: 214941   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214941

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pijlerkapel
    Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012

Beschrijving

Deel uitmakend van de zogenaamde "weg-om", een ommegang van circa 5 kilometer, vertrekkend van aan de Basiliek in zuidwestelijke richting, lopend door het oorspronkelijke kouterland van Sint-Waltrudis die rond 650 haar Halse domein schonk aan de door haar gestichte abdij te Bergen. De weg-om behoort bij de oudste processiewegen van het land: geschreven vermeldingen van de "weg-om" zijn bewaard vanaf 1335, en op alle oude kaarten komt hij voor. De weg loopt langs velden en weilanden, gedeeltelijk tussen hagen, grotendeels op het gehucht Elbeek. Talrijke kapellen werden langs deze ommegang gebouwd. Ze dateren uit de 18de tot de 20ste eeuw, of hergebruiken een oudere steen. De oudere kapellen werden meestal opgericht door buurtbewoners, terwijl de recentere vaak werden gebouwd door Halse verenigingen. De oudste kapellen bevinden zich in de Elbeekstraat en de Beertsestraat. De meeste kapellen zijn gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Halle.

Haaks op de straat ingeplante, witgeschilderde bakstenen pijlerkapel onder pannen zadeldak. Huidig uitzicht mogelijk uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Al op de topografische kaart van Vandermaelen (circa 1846-1854) wordt in deze omgeving een kapel aangeduid doch diagonaal aan de andere zijde van het kruispunt; deze situatie blijft minstens behouden tot in 1870, zie militaire topografische kaart. Vanaf 1891 ligt de kapel ten noorden van de Beertsestraat maar het is niet duidelijk of de locatie volledig overeenkomt met de huidige.

Puntgevel, bovenaan voorzien van gevelsteen met opschrift: "Deze kapel/ is gebouwd/ I. Bosolet/ Onze Lieve/ Vrouw Halle". Getraliede rechthoekige nis; deels betegeld interieur met diverse plaasteren heiligenbeelden.

  • De weg-om te Halle. Wandelbrochure, Halle, s.d.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pijlerkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214941 (Geraadpleegd op 10-07-2020)