erfgoedobject

Getrapte pijlerkapel

bouwkundig element
ID: 214944   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214944

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Getrapte pijlerkapel
    Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012

Beschrijving

Deel uitmakend van de zogenaamde "weg-om", een ommegang van circa 5 kilometer, vertrekkend van aan de Basiliek in zuidwestelijke richting, lopend door het oorspronkelijke kouterland van Sint-Waltrudis die rond 650 haar Halse domein schonk aan de door haar gestichte abdij te Bergen. De weg-om behoort bij de oudste processiewegen van het land: geschreven vermeldingen van de "weg-om" zijn bewaard vanaf 1335, en op alle oude kaarten komt hij voor. De weg loopt langs velden en weilanden, gedeeltelijk tussen hagen, grotendeels op het gehucht Elbeek. Talrijke kapellen werden langs deze ommegang gebouwd. Ze dateren uit de 18de tot de 20ste eeuw, of hergebruiken een oudere steen. De oudere kapellen werden meestal opgericht door buurtbewoners, terwijl de recentere vaak werden gebouwd door Halse verenigingen. De oudste kapellen bevinden zich in de Elbeekstraat en de Beertsestraat. De meeste kapellen zijn gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Halle.

Witgeschilderde, bakstenen pijlerkapel onder zadeldak, uit het interbellum. Trapgevel met hardstenen dekplaten en dito bekronend kruis. Rechthoekige beglaasde nis met ijzeren roeden en Mariamonogram. Gevelplaten met opschrift "Reconnaissance/ à N.D. du Perpetuel Secours" (bovenaan) en "Le 1er Mai 1934/ la famille/ Bricout –Boesmans" (onderaan).

  • De weg-om te Halle. Wandelbrochure, Halle, s.d.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Getrapte pijlerkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214944 (Geraadpleegd op 09-04-2020)