Teksten van Burgerhuis naar ontwerp van Gaston Goethals

Rijhuis naar ontwerp van Gaston Goethals

Rijhuis van twee bouwlagen onder plat dak naar ontwerp van architect Gaston Goethals (Gent), gesigneerd op de puilijst, in het kadaster geregistreerd in 1934. De strakke vormgeving vertoont sterke verwantschap met nummer 243 naar dezelfde architect. Gele bakstenen gevel in halfsteensverband met dieperliggende horizontale voegen op plint met parement van zwart geglazuurde tegels. Begane grond afgelijnd door een doorlopende gecementeerde puilijst. Brede in het gevelvlak geplaatste ramen met vernieuwd schrijnwerk, onder doorlopende gecementeerde bovendorpel. Rechthoekige deur omlijst door torus van zwarte faience, getralied zijlicht.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling 9 (Gent), 1934/15.
  • Artesis Hogeschool Antwerpen, Opleiding Monumenten – en Landschapszorg, 1ste master, Onuitgegeven nota’s Brend Vantournhout, 2011-2012.

Bron: -
Auteurs:  Lanclus, Kathleen
Datum: 2012


Je kan deze pagina citeren als: Lanclus, Kathleen: Burgerhuis naar ontwerp van Gaston Goethals [online], https://id.erfgoed.net/teksten/143171 (geraadpleegd op 26-01-2021)


Huizen

Nummer 195 naar ontwerp van architect G. Eysselinck van 1938, nummer 221 E.F. Callebaut, nummer 251 G. Goethals, nummer 376-380 J. Lippens, nummer 396 E. Snoeck, nummer 398 E. Snoeck, (onder meer met fraai glas in lood); nummers 406-410 Th. De Smet.


Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs:  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum: 2012


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke: Burgerhuis naar ontwerp van Gaston Goethals [online], https://id.erfgoed.net/teksten/143222 (geraadpleegd op 26-01-2021)