Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Diepenbeek
Deelgemeente Diepenbeek
Straat Ganzestraat
Locatie Ganzestraat 92, Diepenbeek (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Diepenbeek (actualisaties: 15-10-2007 - 16-10-2007).
  • Adrescontrole Diepenbeek (adrescontroles: 08-11-2007 - 08-11-2007).
  • Inventarisatie Diepenbeek (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen rondom een geplaveid erf, uit de 19de eeuw. Ten noorden, woonhuis met dwarsschuur. Zeven traveeën onder zadeldak (nok parallel met de straat, mechanische pannen). Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen, gedeeltelijk versteend, op gecementeerde bakstenen plint. Gepikte stijlen (zeven bewaard) en tussenstijlschoren in de derde travee tegen de tweede tussenstijl en in de zesde travee tegen de vierde ankerbalk. Twee kleine, aangepaste vensters, een rechthoekige deur en een schuurpoort.

Ten westen, recente, bakstenen stallingen; ten oosten, lage varkensstal van vier traveeën, waarvan de voorgevel in baksteenbouw werd vernieuwd, doch de oorspronkelijke deurtjes bewaard heeft. Ten zuiden, gebouwtje in leembouw, mogelijk voormalig bakhuis. Waterput voor de stallingen.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Diepenbeek

Diepenbeek (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.