Burgerhuis gedateerd 1660

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Puurs-Sint-Amands
Deelgemeente Sint-Amands
Straat Oude Kerkstraat
Locatie Oude Kerkstraat 12, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Sint-Amands (adrescontroles: 20-10-2006 - 20-10-2006).
  • Inventarisatie Sint-Amands (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis gedateerd 1660

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Burgerhuis gedateerd 1660

Deze bescherming is geldig sinds 01-03-1978.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Sint-Amands

Deze bescherming is geldig sinds 01-03-1978.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Dorpskom Sint-Amands

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Onderkelderd diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien) gedateerd anno 1660 IMS in nieuwe gevelsteentjes. Gerestaureerde, opnieuw bepleisterde tuitgevel met sierankers en korfboogvormig topvenster. Voorts, rechthoekige aangepaste vensters en deur.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1995

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Sint-Amands

Kaai, Oude Kerkstraat (Puurs-Sint-Amands)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Oude Kerkstraat (Puurs-Sint-Amands)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.