Café A la Belle Alliance en burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Puurs-Sint-Amands
Deelgemeente Sint-Amands
Straat Oude Kerkstraat
Locatie Oude Kerkstraat 13-15, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Sint-Amands (adrescontroles: 20-10-2006 - 20-10-2006).
  • Inventarisatie Sint-Amands (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café A la Belle Alliance en burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Sint-Amands

Deze bescherming is geldig sinds 01-03-1978.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Dorpskom Sint-Amands

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig hoekcafé "A la Belle Alliance" (nummer 15) en aanpalend rijhuis (nummer 13) met uniforme voorgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl van het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw doch zeker met oudere kern, zie poortimposten met "anno 1654" en voormalig kruiskozijn in zijpuntgevel, zichtbaar op oude foto; bij de verbouwing van circa 1905 verdeeld in twee aparte huizen; circa 1950 werd de deur van nummer 15 verbouwd tot venster en een nieuwe deur en venster bijgemaakt.

Breedhuis van oorspronkelijk zes, na de laatste verbouwing zeven traveeën en twee bouwlagen. onder zadeldak (leien, kunstleien). Licht beraapte, beschilderde lijstgevel van bak- en zandsteen met onder meer lelieankers, afgesloten met houten kroonlijst op modillons met dropmotief. Originele deurtravee verhoogd met in- en uitgezwenkte dakkapel waarin rondboogvenster in geblokte omlijsting met sleutel en imposten; deze vertonen een sterke gelijkenis met de sluitsteen en imposten van de gedateerde korfboogpoort (uiterste travee links), gevat in geprofileerde, zandstenen omlijsting met waterlijst.

Rechthoekige vensters in geblokte omlijsting, onder ontlastingsboog met versierde sluit- en hoekstenen; vernieuwde ramen. Rechthoekige deuren in strakke omlijsting van arduin met neuten, imposten en kroonlijst, op nummer 15 gekopieerd van nummer 13, met deuren in glas en metaal van circa 1950. Getrapte zijpuntgevels met rechthoekige aangepaste muuropeningen.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Sint-Amands, schetsen, 1905/18.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1995

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Sint-Amands

Kaai, Oude Kerkstraat (Puurs-Sint-Amands)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Oude Kerkstraat (Puurs-Sint-Amands)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.