erfgoedobject

Wegkapel

bouwkundig element
ID
215260
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215260

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Wegkapel
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Wegkapel van de ommegang van de vijftien mysteries van de Rozenkrans, 12de statie. De nog bestaande jaarlijkse ommegang van 8 september, ontstaan uit de verering van het miraculeuze Onze-Lieve-Vrouwbeeldje van Nazareth, zou volgens De Potter en Broeckaert teruggaan tot vóór 1400.Volgens één van de legenden zou de oorsprong van de kerk en het miraculeuze Mariabeeld opklimmen tot 1240, na een verschijning van Onze-Lieve-Vrouw aan een verdwaalde ridder op terugreis van Rome, in de bossen tussen Leie en Schelde. Tijdens een onweer beloofde de verdwaalde ridder een kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth te bouwen op de plaats waar hij zijn weg zou terugvinden. Meteen na zijn belofte bedaarde het onweer en zag de ridder op een open plaats in een bos een hut. Op deze plek liet hij een kapel bouwen die later vervangen werd door een kerk waarrond het dorp Nazareth ontstond.

Langs de ommegang met De Vijftien Mysteries van de Rozenkrans staan dertien kapelletjes, het eerste en vijftiende mysterie, begin en einde van de ommegang, worden voorgesteld in glasramen in de parochiekerk, waar de ommegang start en via de 's Gravenstraat, Steinstraat, Stropstraat, Drapstraat, Ommegangstraat en Kasteelstraat, eindigt.

De oudste kapelletjes zijn bakstenen pijlers met rondboognis en dateren van 1876 (namelijk het vierde, vijfde en zevende), toen onder pastoor Frederik Verburgt de verwaarloosde ommegang hersteld en grotendeels vernieuwd werd. Op 8 september van dat jaar werden deze "staties" met de afbeelding van de mysteries van de rozenkrans ingewijd. Vele gebouwtjes verdwenen inmiddels door verbredingswerken aan de straten, doch de beeldengroepen werden in nieuwe kapelletjes of nisjes teruggeplaatst. Deze fraaie gepolychromeerde beeldengroepen dateren van 1904, het jubeljaar van de afkondiging van Maria's Onbevlekte Ontvangenis, en werden in opdracht van pastoor Ernest Présiaux vervaardigd in de ateliers Bressers in Gent, ter vervanging van de gekleurde kartonplaten.

De kapel met de 12de statie gelegen dicht bij de toegang tot het kasteel van Nazareth, is de grootste kapel van de ommegang en wordt in het kadaster geregistreerd in 1884 met als bouwheer de kasteelheer baron Ernest Kervijn de Volkaersbeke - Coppieters. De kapel stond volgens de Poppkaart oorspronkelijk meer oostwaarts op het perceel.

Het betreft een bakstenen kapel met gewitte en beraapte voorgevel op gepikte plint. Tuitgevel met hoge rondboognis afgesloten door ijzeren tralie, topstuk bekroond door een ijzeren kruis. De geveltop is versierd met het ronde wapenschild van de kasteelheer, nu nog moeilijk zichtbaar. In de nis staat een beeld van Maria Onbevlekt Ontvangen boven een gemetst altaar met een kleine nis voorzien van de polychrome beeldengroep met voorstelling de Hemelvaart van Jezus met vier apostelen die toekijken. Boven de nis staat het getal XII.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Nazareth, afdeling 1, 1884/15.
  • DE POTTER F., BROECKAERT J. 1870: Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 5, Gent.
  • VAN KERSCHAVER T. 1982: Ommegang en ommegangkapellen te Nazareth, Heemkring Scheldeveld Jaarboek XI, 43-88.

Bron     : -
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wegkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215260 (Geraadpleegd op )