Elektriciteitscabine

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nazareth
Deelgemeente Nazareth
Straat Dorp
Locatie Dorp zonder nummer, Nazareth (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2013 (ad hoc-inventarisatie: 01-01-2013 - 28-11-2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Elektriciteitscabine

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2013.

is deel van de bescherming als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte en kerksite

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-2014.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Op de zuidoostelijke hoek van het kerkhof rondom de kerk werd in 1914 (volgens de registratie in het kadaster) een elektriciteitscabine gebouwd in een eclectische baksteenarchitectuur. Het perceel behoorde toen nog tot de boomgaard van de pastorie, later toegevoegd tot het kerkhof. Het utilitaire bouwwerk is een zeldzame getuige van de nutsvoorzieningen in een plattelandsgemeente uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, opgetrokken in opvallende architecturale vormgeving met historiserende inslag verwijzend naar de traditionele architectuur van kapellen, passend geïntegreerd op de hoek van het kerkhof. Het rechthoekig volume in rode baksteen met gecementeerde plint wordt afgedekt door een zadeldak. Het bakstenen metselwerk vertoont een verzorgde gevelafwerking met spaarvelden. De voorgevel voorzien van een getoogde deur met bekronend oculus in een bakstenen omlijsting is verder doorgetrokken in een torenachtig volume, verwijzend naar een klokkentorentje.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Nazareth, afdeling 1, 1914/16.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2013

Relaties

maakt deel uit van Dorp

Dorp (Nazareth)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.