Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Sint-Amands
Deelgemeente Sint-Amands
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 14, Sint-Amands (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Sint-Amands (adrescontroles: 20-10-2006 - 20-10-2006).
  • Inventarisatie Sint-Amands (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 01-03-1978.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Sint-Amands

Deze bescherming is geldig sinds 01-03-1978.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Recent gerestaureerd diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), mogelijk opklimmend tot begin 18de eeuw, zie cijferankers 1 en 7 (?).

Opnieuw bepleisterde tuitgevel met aangepaste rechthoekige muuropeningen en rondboogvenster in top; alle schrijnwerk werd vernieuwd. Inwendige verbouwingen waarbij de doorgang naar de achterin gelegen stalling werd gesupprimeerd (huidige trapzaal) en de bestaande trapkoker gedicht; alleen moer- en kinderbalkenconstructie en dakspanten bleven bewaard.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Bestuur voor Monumenten en Landschappen, Provinciale Directie Antwerpen, dossier Kerkstraat nummer 14.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1995

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Sint-Amands

Kaai, Kerkstraat (Sint-Amands)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Sint-Amands)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.