Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Sint-Amands
Deelgemeente Sint-Amands
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 16, Sint-Amands (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Sint-Amands (adrescontroles: 20-10-2006 - 20-10-2006).
  • Inventarisatie Sint-Amands (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 01-03-1978.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Sint-Amands

Deze bescherming is geldig sinds 01-03-1978.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Halfvrijstaand diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), te dateren circa 1700. Gecementeerd, bakstenen klokgeveltje met lelieankers. Rechthoekige deur en bovenvensters in volledig omlopende, vlakke omlijsting van arduin; korfbogig luik in de top met natuurstenen sleutel en imposten onder waterlijstje van gesinterde baksteen; verlaagd benedenvenster onder gietijzeren latei.

Gekalkte linker zijgevel van drie traveeën met verschillende, aangepaste muuropeningen. Tuitvormige achtergevel.

Smaller achterhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met gewitte bakstenen muren en rechthoekige muuropeningen onder houten latei. Restauratiewerken uitgevoerd in 1995; alleen de dakspanten zijn nog origineel.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Bestuur voor Monumenten en Landschappen, Provinciale Directie Antwerpen, dossier Kerkstraat nummer 16.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1995

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Sint-Amands

Kaai, Kerkstraat (Sint-Amands)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Sint-Amands)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.