erfgoedobject

Gemeentehuis van Nossegem en achterliggende meisjesschool

bouwkundig element
ID
215433
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215433
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Karakteristiek gemeentehuis uit de jaren 1950, opgetrokken ter vervanging van een neotraditioneel gemeentehuis van 1865-1866, gelegen op de hoek van de Leuvensesteenweg en de Mechelsesteenweg; het was een bakstenen gebouw, gekarakteriseerd door een getrapt, centraal inkomrisaliet en zijtrapgevels.

Het huidige gemeentehuis werd opgericht in 1958 naar een ontwerp van de architecten G. Van Zaelen en Luc Saeys, zie gedenkplaat in de hal; het werd kadastraal ingetekend in 1959. Het betreft een sober bakstenen gebouw van twee à drie bouwlagen onder zadeldak met de nok parallel aan de straat. Het accent ligt op de hoger oplopende inkomtravee, nagenoeg volledig beglaasd en voorzien van een overluifelde deur. Het gevelvlak links van de deur is op twee rechthoekige venstertjes na volledig gesloten, terwijl het gedeelte rechts gekarakteriseerd wordt door een open karakter en een sterk verticaal accent dat bekomen wordt door vrij dicht op elkaar geplaatste lisenen waartussen hoge rechthoekige vensters zijn uitgespaard. Het verticalisme wordt ietwat getemperd door een centraal balkon.

Ten noordoosten bleef een schoolvleugel behouden waarvoor op het Rijksarchief van Brussel nog een bouwontwerp wordt bewaard; het is gedateerd 28 mei 1908 en gesigneerd door architect Raymond Foucart; op het kadaster wordt de nieuwe school geregistreerd in 1910. Voortgaande op het ontwerp was dit de vleugel voor de meisjes; de vleugel voor de jongens was verder naar het westen voorzien, maar parallel aan de meisjesschool, beide uitgevend op de centrale speelplaats, doch met scheidingsmuur in het midden; aan de straatzijde, ter plaatse van het huidige gemeentehuis was er plaats voorzien voor de inplanting van de onderwijzerswoning enerzijds en de onderwijzeressenwoning anderzijds. De toegang voor de jongens lag links van de onderwijzerswoning, die voor de meisjes rechts van de onderwijzeressenwoning. Tegen de achtergevel van beide woningen lagen onder meer de kolenbergplaatsen en de respectievelijke latrines. De gemeentelijke meisjesschool werd afgeschaft in 1960.

Het uitzicht van de meisjesschool sluit aan bij het voor die tijd gebruikelijke schoolgebouw: een lage bakstenen klassenvleugel (drie klassen) van in totaal elf traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak met de nok loodrecht op de straat. De westelijke gevel geeft uit op de vroegere speelplaats en is opengewerkt door grote rechthoekige vensters voor een goede lichtinval; in de vierde en de achtste travee is er telkens een risaliet met een hoge rechthoekige deur. Het oorspronkelijke schrijnwerk is nog aanwezig zij het in slechte toestand. Hardsteen werd aangewend voor de plint, lekdrempels, lateien en muurbanden. De oorspronkelijke speelplaats ligt ten westen van de klassenvleugel en behield in de noordwestelijke hoek een overdekte speelruimte op ijzeren zuiltjes.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Zaventem, afdeling 3 (Nossegem), sectie B, 1910/5, 1959/3.
  • Rijksarchief, Kaarten en plannen, TIHON C. 1995: Provincie Brabant. Plans van de Technische Dienst der gebouwen, nummer 6746-49 (4673-76) (microfilm 3012) 'Construction local scolaire 1908'.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentehuis van Nossegem en achterliggende meisjesschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215433 (Geraadpleegd op )