erfgoedobject

Oorlogsmonument van de hand van Pieter Braecke

bouwkundig element
ID: 215444   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215444

Juridische gevolgen

Beschrijving

Sober uitgewerkt oorlogsmonument van de hand van Pieter Braecke, geboren te Nieuwpoort in 1858 en gestorven en begraven te Nossegem in 1938. Dit monument is wellicht het laatste oorlogsmonument van de hand van Pieter Braecke. Al in 1920 had hij een ontwerp gemaakt voor een oorlogsmonument te Nossegem, dat vermoedelijk omwille van de hoge kosten nooit werd verwezenlijkt.

Omstreeks 11 november 1934 werd in Nossegem het Comiteit 'Gedenkteken' opgericht, onder het voorzitterschap van gemeenteraadslid Edmond de Pauw. Op 6 januari 1936 bestelde het comiteit een gedenkteken in 'petit granit' met een hoogte van 2,50 meter. Het Comiteit zou instaan voor de 'fundaties en de borduur'. Het beeld werd ingehuldigd op zondag 9 augustus 1936. Bij de inhuldiging beschreef de heer De Pauw het beeld als volgt: "Het verpersoonlijkt een flinke, jeugdige deerne, met doornende ogen en glimlachend gelaat, in gewoone werknemerskledij, Zinnebeeld van Nosseghem. Ze staat pal en vastberaden, bloemen aan de voeten dragen het opschrift: - Aan onze landverdedigers 1914-1918. Zinnebeeld van zegepraal en vrede. Het zinnebeeld is omringd van bloedrode kollebloemen uit Vlaanderen.…". Het beeld was opgericht naast het toenmalige gemeentehuis op de hoek van de Leuvense- en de Mechelsesteenweg, maar werd naderhand overgebracht naar de huidige locatie.

Momenteel bestaat het geheel uit een gekasseid pleintje, omgeven door een laag U-vormig muurtje van zandsteen met hardstenen bekleding aan de binnenzijde en dito dekplaat; links staat het hardstenen beeld van een stoere jonge vrouw met zwaard en lauwerkrans en onderaan het opschrift 1914-1918; het vrij statische beeld is gesigneerd P. Braecke; de vierkante sokkel draagt als opschrift 'Aan onze landverdedigers'; rechts bevinden zich twee hellende stenen platen met de namen van de gesneuvelden van beide Wereldoorlogen enerzijds en de weerstanders, politieke gevangenen en burgerlijke slachtoffers anderzijds.

  • CELIS M., METDEPENNINGHEN C. 2009: Pieter Braecke, beeldhouwer (1858-1938): Als de Ziele luistert, Brussel, 167-168.

Bron     : -
Auteurs : Kennes, Hilde
Datum  : 2013


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Oorlogsmonument van de hand van Pieter Braecke [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215444 (Geraadpleegd op 20-06-2019)