erfgoedobject

Eclectische burgerwoning

bouwkundig element
ID: 215588   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215588

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eclectische burgerwoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem
    Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980

Beschrijving

Deze bescheiden burgerwoning werd in 1911 ontworpen door John Voet, de huisarchitect van de Naamlooze Bouw- Crediet- en Spaarmaatschappij "Voorspoed". De architect koos voor een eclectische bouwstijl, waarbij hij het veelkleurige gebruik van de bakstenen parementen dat we kennen uit de art nouveau, combineerde met een gestandaardiseerde neoclassicistische opdeling van de lijstgevels, een concept dat heel vaak voorkomt bij burgerhuizen van rond 1910.

De woning telt drie traveeën en twee bouwlagen onder een mansardedak. De lijstgevel is bekleed met witte baksteen, gecombineerd met breuksteen voor de plint, geglazuurde groene baksteen voor banden en rollagen en met blauwe hardsteen voor sokkel, kordonlijst, doorlopende onderdorpels en decoratie van de muuropeningen. De regelmatig in de traveeën geplaatste muuropeningen zijn segmentbogig en behielden het originele schrijnwerk, met in de deur ruiten met smeedijzerwerk. De gevel is verder versierd met een centraal balkon met smeedijzeren leuning en met mozaïekpanelen onder de kroonlijst, die jammer genoeg beschadigd zijn. Aanpassingen aan het keldervenster en aan het mansardedak, waar de dakkapel en oculi zijn vervangen door een breed dakvenster.

Klassieke enkelhuisindeling, zoals gangbaar sinds de 19de eeuw voor rijwoningen in de stad: gang en trappenhuis in de deurtravee, in de venstertravee een enfilade van salon, eetkamer en veranda. Achter de trap een lagere aanbouw, waarin onder meer de keuken met pomphuis een plaats kreeg.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 3217.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 225.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2014


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Eclectische burgerwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215588 (Geraadpleegd op 06-12-2020)