erfgoedobject

Hoeve van rond 1864

bouwkundig element
ID
215656
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215656

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve van rond 1864
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Helemaal aan het zuidelijke uiteinde van Kontichhof bevindt zich een hoeve gebouwd rond 1864, bestaande uit twee losse bakstenen bestanddelen. De hoeve behoort samen met de andere gebouwen langs de dreef tot het kasteeldomein Groeningenhof.

Kontichhof is de gekasseide kasteeldreef van het domein Groeningenhof, die doorloopt naar het landbouwgebied behorend tot het kasteel. Behalve het kasteeldomein bevinden zich langs deze dreef een aantal aanhorigheden bij het kasteel en een reeks pachthoeves van het kasteel. Het kasteel en een aantal van deze hoeves gaan ver terug in de tijd, maar het volledige domein werd sterk aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw door de familie della Faille. Jacobus J.B. della Faille-Auvray kocht het kasteel in 1830 toen de laatste heer van Kontich stierf. Zowel het kasteel als de bijhorende hoeves werden vernieuwd en aangepast. Als in 1864 de dreef naar het zuiden toe wordt verlengd en verhard, wordt aan het uiteinde ervan een nieuwe hoeve gebouwd, de huidige nummer 9. René Jacob della Faille is op dat moment eigenaar. De hoeve bestaat uit twee bestanddelen, namelijk een langgestrekt volume ten noorden en ten zuiden daarvan een klein bijgebouw op vierkante plattegrond, dat recent werd verbouwd. Qua type en materiaalgebruik sluit de hoeve aan bij de andere boerderijen in de dreef.

De gebouwen zijn opgetrokken in rode verankerde baksteenbouw met een gecementeerde plint, onder zadeldaken met Vlaamse pannen. Het grootste, langgestrekte volume bevat aan oostzijde een woonhuis van twee traveeën, met in noordoostelijke hoek kelder met opkamer. Aansluitend, een stal van zes traveeën, met in de zijgevel een korfbogige schuurpoort. In stal en woonhuis gelijkaardige rechthoekige muuropeningen onder rechte latei waarboven een licht getoogde strek. De originele houten lateien zijn grotendeels vervangen door betonnen exemplaren, zonder echter de vorm van de muuropeningen te wijzigen. De vensters in de achtergevel en het bovenlicht van de staldeur zijn voorzien van zware diefijzers. De vensteropeningen van het huis zijn in voor- en achtergevel beluikt. Vier staldeuren; boven de meest rechtse staldeur een laadvenster onder verhoogde dakoverstek. Oostelijke zijpuntgevel met twee rechthoekige zoldervensters en een halfrond uilengat in de geveltop. De westelijke zijpuntgevel bevat een schuurpoort en een staldeur. Recente aanbouwen en wijzigingen aan muuropeningen ten spijt, bleef het authentieke karakter van dit volume bewaard.

Ten zuiden van dit langgestrekte volume, een kleiner bakstenen volume onder zadeldak, dat gelijktijdig werd gebouwd, maar sterk werd aangepast tot woning.

  • Kadasterarchief Antwerpen, 207: mutatieschetsen, Kontich 1ste Afdeling Sectie A, 1864/1.
  • Kadasterarchief Antwerpen, 209: leggers, Kontich 1ste Afdeling Sectie A, artikel 1194.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2013


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve van rond 1864 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215656 (Geraadpleegd op 07-03-2021)