erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 215668   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215668

Juridische gevolgen

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een aarden erf: woning ten zuidoosten, schuur ten noorden en stallen ten westen. De hoeve wordt omgeven door het typische landschap van het Pajottenland: een golvend heuvellandschap met open landbouwgebieden en beekvalleien. In de onmiddellijke omgeving ten oosten ligt het kasteel van Budingen, waarvan de eerste vermelding opklimt tot de 14de eeuw.

Op de Ferrariskaart van 1771-1777 is er in deze omgeving al bebouwing ingetekend, toegankelijk via een eenzijdig beboomde weg, de huidige Crispielsstraat, in het verlengde van de dreef naar het Kasteel van Budingen, aangeduid als 'Chateau de Bodeghun'(?); de hoeve bestaat er uit twee volumes min of meer in elkaars verlengde, ongeveer ter plaatse van de huidige woning met in de onmiddellijke omgeving ten westen een meanderende beek die uitmondt in de Zuunbeek. Op de Atlas der Buurtwegen zijn er twee bijkomende volumes ten noordwesten aangeduid, iets meer naar het westen dan de huidige stallen en schuur. In 1905 wordt op het kadaster een 'reconstruction partielle' geregistreerd waarbij het huidige volume van de stallen nieuw wordt ingetekend; het volume ter plaatse van de woning wordt gevoelig vergroot; mogelijk bleef hier een oude kern bewaard, zie de huidige bouwnaden.

Ook het huidige uitzicht van de gebouwen verwijst naar het begin van de 20ste eeuw: het zijn eenvoudig uitgewerkte bakstenen, verankerde constructies onder zadeldaken van Vlaamse en mechanische pannen. Het boerenhuis op gepikte plint is georiënteerd naar het zuiden en telt zeven traveeën en anderhalve bouwlaag met een latere uitbreiding rechts. De muuropeningen zijn eenvoudig rechthoekig met beschilderde lateien en bewaard schrijnwerk, evenwel voorzien van nieuwe luiken. De tweebeukige langsschuur telt vier traveeën en wordt gekarakteriseerd door een overstek (open wagenhuis) aan de zuidzijde. Eenvoudige rechthoekige poorten met houten latei onder blind rondboogveld. Diverse bouwnaden en gevarieerde muuropeningen in de stallen verwijzen naar meerdere verbouwingen en aanpassingen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Halle, afdeling I (Halle), sectie C, 1905/4.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2013


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215668 (Geraadpleegd op 23-10-2020)