erfgoedobject

Oorlogsmonument

bouwkundig element
ID: 215687   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215687

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Oorlogsmonument
  Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

 • is aangeduid als beschermd monument Oorlogsmonument
  Deze bescherming is geldig sinds 22-01-2014

Beschrijving

Op 29 september 1929 werd het oorlogsgedenkteken voor het oud gemeentehuis aan de Hoogstraat plechtig ingehuldigd. Het standbeeld met de voorstelling van een Heilig Hart, met twee "vredesengelen", zou door de Genkse kunstschilder Jan Habex (1887-1954) in een voorstudie ontworpen zijn. Het beeld dat we nu kennen, zou uiteindelijk door beeldhouwer Henri Holemans zijn vervaardigd. Ook wordt gewag gemaakt van de betrokkenheid van de hoogleraar kanunnik Raymond Lemaire van Leuven, maar wat zijn inbreng was, is niet geweten. In 1993 werden de twee flankerende arduinen gedenkzuilen toegevoegd met de namen van de Genkse gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog. Rechts achter het monument staat een Acer palmatum (Japanse esdoorn) en klimop overwoekert het hekwerk links en rechts van de centrale pijler.

Op een pijlervormige sokkel staat een gevernist bronzen, klassiek ogend Heilig Hartbeeld. Christus is frontaal en staande weergegeven, terwijl hij de armen openvouwt. Het Heilig Hartbeeld vertoont qua houding een zeer sterke gelijkenis met het Heilig Hartbeeld van Holemans in Aarschot (toewijding van de stad aan het Heilig Hart). Ook hier naar beneden toe uitgespreide armen, een frontale houding en een naar boven toe verjongende pijlervormige sokkel met afgeschuinde hoeken; wel is de compositie in Aarschot minder klassiek en minder strak. Onderaan de linkerzijde van het Christusbeeld is de naam van de gieterij weergegeven: ED. LESETRE ET CIE/ FONDEUR BRUXELLES.

De sokkel wordt geflankeerd door twee gevernist bronzen beelden van strijders in een antikiserende kledij met schild. Vooraan op de sokkel prijkt volgende inscriptie: AAN ONZE HELDEN/ 1914-1918, waaronder de namen van de gesneuvelden.

Het geheel is geplaatst op een achthoekig getrapt basement met twee treden. Op de onderste trede is vooraan een bronzen palmtak en een soldatenhelm aangebracht. Het basement is aan de straatzijde afgeboord met een sierlijk ijzeren hek, bestaande uit platte banden en stijlen, afgewisseld met krul- en spiraalmotieven. Centraal is een korfje aangebracht – mogelijk bedoeld voor het plaatsen van bloemen?

Links en rechts van het gedenkteken staan de in 1993 onthulde, hardstenen obelisken die de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog gedenken. De linker draagt de inscriptie: HULDE / AAN DE / MILITAIREN / GESNEUVELD / VOOR ONS / VADERLAND / 1940-1945, de rechter: HULDE/ AAN AL DE/ OORLOGS-/ SLACHTOFFERS/ GEVALLEN/ VOOR ONZE/ VRIJHEID/ 1940-1945.

 • Het Belang van Limburg, 1 september 1929.
 • DE MAESSCHALCK K., ENGELEN C., MARX M. en PERSOONS E. 2002: Oorlogsmonumenten 1914-1918 in Vlaams-Brabant, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studies over de Eerste Wereldoorlog 6, Brussel,p. 42 (met afbeelding).
 • ENGELEN (C.) – MARX (M.) (2002):, Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia 90, deel II, (Brussel-Leuven),p. 894 (afbeelding).
 • ENGELEN (C.) – MARX (M.) (2006): La sculpture en Belgique à partir de 1830, deel IV, (Leuven), 1900 (afbeelding).
 • GEUSENS A. 1984: Kunstboek J. Habex (1887-1954), Genk,p. 46.
 • HABEX J. 2008: Als beelden spreken… Het H.-Hartmonument, Heidebloemke 67.2,p. 53-59.
 • RESPEN J.1982-1983: Oorlogsrelikten als toeristische objekten – Noord-Limburg, onuitgegeven eindverhandeling, deel 1, Hasselt, Hoger Instituut voor Toerisme, Hotelwezen en Voedingsbedrijven,p. 61-66.

Bron     : -
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2013


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Oorlogsmonument [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215687 (Geraadpleegd op 28-10-2020)