erfgoedobject

Restanten Britse betonnen post Oaten Wood

bouwkundig element
ID: 215695   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215695

Juridische gevolgen

Beschrijving

Betonnen restanten van één van twee Britse militaire posten in een bosje tussen de Ieperstraat en Rijselstraat, op grondgebied Wijtschate, tegen de grens met de gemeente Ieper, net ten zuiden van de Diependalebeek. De restanten van de 'shelter' liggen aan de westelijke zijde, de andere betonnen post aan de oostelijke zijde.

Historiek

Het bosje, op Britse stafkaarten aangeduid met 'Oaten Wood' was ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een stuk groter. Het lag tot aan de Mijnenslag van 7 juni 1917 in Duits gebied. De frontlijn bevond zich zo’n 600 meter meer noordwaarts, ter hoogte van Sint-Elooi. Een kleine verhevenheid in het landschap daar, 'The Mound' geheten, kon een belangrijk strategisch voordeel opleveren voor beide partijen. Bij Sint-Elooi bekampten de tegenstrevers elkaar via ondermijningsacties, die gevolgd werden door infanterieaanvallen. Ten gevolge van de Mijnenslag van 7 juni 1917 schoof de frontlijn een flink stuk oostwaarts op, tot Hollebeke. De geallieerden dienden onder meer hun communicatielijnen meer oostwaarts uit te breiden. Bij 'Oaten Wood' eindigde een spoorlijn met aftakking, 'Porridge' genaamd. In het bosje werden door Britse, wellicht Australische eenheden diverse structuren aangelegd, waaronder onderhavige betonnen constructie.

Beschrijving

Restanten van een betonnen post. Er zijn bewapeningsijzers en een ronde opening zichtbaar. Eén betonnen blok valt op door vierhoekige openingen.

  • Informatie meegedeeld door Peter Oldham (23/10/2012, 7/12/2012).
  • The Imperial War Museum Trench Map Archive on CD-rom (CD-rom uitgegeven door The Naval & Military Press in association with the Imperial War Museum): Wytschaete, 28SW2, Ed. 5A, 1/4/1917; Wytschaete, 28SW2, Ed. 7C, 10/3/1918.

Bron     : -
Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  : 2013


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Restanten Britse betonnen post Oaten Wood [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215695 (Geraadpleegd op 27-09-2020)