erfgoedobject

U-vormige hoeve

bouwkundig element
ID
215699
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215699

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed U-vormige hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2013

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve, toegankelijk van aan de Eikhoekstraat via een lange deels verharde dreef.

De hoeve bestaat uit losse bestanddelen U-vormig ingeplant op een recent verhard erf. De gebouwen zijn allen in 1899 tot stand gekomen zie bewaarde jaartallen '1899' in de zijpuntgevels van het boerenhuis, de schuur en de stallen. Het boerenhuis werd in de jaren 1980-1990 gerenoveerd en uitgebreid met twee traveeën, tevens werd een nieuwe aanbouw tegen de achter- en zijgevel geplaatst. Op de site bevinden zich ten zuidwesten van het boerenhuis en de stal enkele recente loodsen.

Boerenhuis, ten noordwesten van het erf gelegen: dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak (rode mechanische pannen, dakvenster met tuitgevel). Verankerde roodbakstenen lijstgevel opengewerkt met rechthoekige muuropeningen voorzien van nieuw schrijnwerk naar oude model. Tegen de zuidwestgevel een recente uitbreiding van twee traveeën. De oostelijke zijgevel is voorzien van muurvlechtingen en jaartal 1899 in gele baksteen. Tegenaan de deels behouden achtergevel, een recentere aanbouw.

Stal, ten zuiden van het erf gelegen: volume van elf traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde roodgele bakstenen lijstgevel opengewerkt met rechthoekige en segmentboogvormige muuropeningen. De zijgevel is voorzien van muurvlechtingen en jaartal 1899 in gele baksteen. Behouden bakstenen vloeren, zoldering met troggewelfjes en behouden dakgebinte. De paardenstal, ondergebracht in de zes linkertraveeën, bewaart nog de paardenboxen.

Schuur, ten noordoosten van het erf gelegen, volume van vier traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde roodgele bakstenen lijstgevel opengewerkt met rechthoekige schuurpoorten voorzien van schuifpoorten. De oostelijke zijgevel is voorzien van muurvlechtingen en jaartal 1899 in gele baksteen. Uiterste rechter traveeën bewaren nog in beperkte mate restanten van een hopast.


Bron     : -
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2013


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: U-vormige hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215699 (Geraadpleegd op 16-06-2021)