erfgoedobject

Burgerhuis naar ontwerp van Jan-Albert De Bondt

bouwkundig element
ID
215719
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215719

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (pannen, evenwijdig met de straat), volgens een bouwplan van 1923 ontworpen door Jan-Albert De Bondt in opdracht van de heer en mevrouw Haemerlinck. Lijstgevel met enkelhuisopstand, voorzien van bakstenen gevelparement verlevendigd door witte gecementeerde gevelvlakken, sokkel van verticaal geplaatste strekken van gesinterde baksteen op een arduinen plint. De asymmetrische gevelopbouw en decoratieve vormentaal leunen aan bij de versoberde tendens van de art deco. Rechthoekige meerledige vensters met vernieuwd schrijnwerk, behalve het ruitvormig venster op de eerste verdieping in de smallere deurtravee. De vensters van de eerste twee bouwlagen in de venstertravee zijn opgevat als een verticaliserende vensterpartij met drielichten over twee verdiepingen, gevat tussen bakstenen lisenen, die bekroond worden door een blokvormig ornament met geabstraheerd motief. De bovenste verdieping bevat een breed vensterregister met rechthoekig vierlicht met bakstenen tussenstijlen, ingevuld met vernieuwd schrijnwerk. Decoratieve details rond het ruitvormig venster en de uitkragende sierstukken geven de gevel een art-deco-inslag. Rechthoekige deur met gestrekte betonnen tussendorpel met drielicht in bovenlicht. Naast de deur aansluiting voor waterkraantje.

Volgens het bouwplan omvat op de begane grond een bureel, woonplaats, kookkeuken, spoelkeuken, WC en washuis.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1923/A/66.
  • Artesis Hogeschool Antwerpen, Opleiding Monumenten – en Landschapszorg, 1ste master, Onuitgegeven nota’s Sarah Camerlynck, 2012-2013.

Auteurs: Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuis naar ontwerp van Jan-Albert De Bondt [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215719 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.