Villa in cottagestijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boechout
Deelgemeente Boechout
Straat Binnensteenweg
Locatie Binnensteenweg 146, Boechout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2013 (ad hoc-inventarisatie: 01-01-2013 - 28-11-2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa in cottagestijl

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Omstreeks 1900 werden in Boechout talrijke villa's en landhuizen in eclectische of cottagestijl gebouwd, vaak als zomerverblijf voor welstellende burgers. Deze pittoreske huizen in beboomde tuinen zijn een typisch kenmerk geworden van Boechout en de omliggende gemeenten. In de Binnensteenweg in Boechout werden een aantal van deze villaatjes gebouwd. "Les Cérisiers" werd inmiddels gesloopt, de woning op nummer 146 is bewaard, zij het met vervangen schrijnwerk van ramen en deuren. De villa werd gebouwd rond 1899 voor Jan De Swert, een klerk uit Boechout.

De cottage is gelegen in een omhaagde tuin en is schuin tegenover de straat ingeplant. Overeenkomstig de toenmalige in trek zijnde cottagestijl, werd gekozen voor rode baksteen, in combinatie met gele en zwarte baksteen voor banden, rollagen en voor het drielobbige boogveld dat de voorgevel omkadert. De woning bestaat uit een drie bouwlagen tellend hoog en smal volume onder zadeldak, aangevuld met lagere bijbouwen onder plat en zadeldak, samen een grillige plattegrond vormend, wat typisch is voor de cottages uit die periode. De vensteropeningen zijn segmentbogig; in de geveltop een rondboogvenster. Typisch voor de cottagestijl is ook het uitgewerkte houtwerk aan de kroonlijst.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen, Boechout, Afdeling 1 Sectie D, 1899/26.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Leggers, Boechout, Afdeling 1 Sectie D, artikel 979.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2013

Relaties

maakt deel uit van Binnensteenweg

Binnensteenweg (Boechout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.