erfgoedobject

Nationaal Monument voor de Oorlogsvrijwilligers

bouwkundig element
ID
215768
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215768

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het oorlogsmonument werd rond 1961 ontworpen door E. Droogmans om hulde te brengen aan de slachtoffers van de onafhankelijkheid in 1830, aan de zovele vrijwilligers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en aan de strijders die in 1950 onder UNO-vlag naar Korea trokken.

HISTORIEK

Het Nationaal Monument voor de Oorlogsvrijwilligers werd op zondag 10 september 1961 in Hasselt onthuld door kolonel François Carton de Wiart, afgevaardigde van koning Boudewijn.

Het monument werd opgericht door de Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers, die hiermee hulde bracht aan de bewerkers van de onafhankelijkheid van België in 1830, aan de zovele vrijwilligers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en aan de strijders die in 1950 onder UNO-vlag naar Korea vertrokken.

Het gebeeldhouwde gedeelte in Franse witte steen werd uitgevoerd door kunstenaar Raf Mailleux, oudstrijder en oorlogsgewonde 1940-1945, uit Genk (Winterslag). Het model in gips wordt bewaard in het Stadsmuseum.

BESCHRIJVING

Het centrale gedeelte van het monument is van Franse witte steen. Tegen een rechthoekige achtergrond wordt een oorlogsvrijwilliger symbolisch uitgebeeld in zijaanzicht en in reliëf. Hij treedt naar voren met schild en zwaard als symbolen van ridderlijkheid, die hij zal gebruiken om zich wettig tegen een aanvaller te verzetten. Onderaan bevinden zich de wapenschilden van de toenmalig negen provincies. Het opschrift bovenaan luidt: “VOLUNTARIIS/ PATRIA/ MEMOR”. Op de achterzijde prijkt onder een gekroonde letter V het opschrift: “10 SEPTEMBER 1961/ WERD/ DIT GEDENKTEKEN INGEHULDIGD/ DOOR/ KOLONEL/ FRANCOIS CARTON DE WIART/ AFGEVAARDIGDE/ VAN Z.M. KONING BOUDEWIJN I/ ARCHITECT/ E. DROOGMANS/ KERMT/ BEELDHOUWER/ R. MAILLEUX/ GENK/ N.F.O.V.” Onder het gedenkteken is een basement van hardsteen en links en rechts zijn flankerende breukstenen muren in trapeziumvorm.

Het monument bereikt men via twee terrassen van breuksteen, verbonden door een viertal treden van hardsteen. Het geheel is omgeven door breukstenen muurtjes.

  • ENGELEN C. & MARX M. 2002: Beeldhouwkunst in België vanaf 1830 dl. II. E-P, Brussel, 1102-1105.
  • ENGELEN C. & MARX M. 2006: La sculpture en Belgique à partir de 1830 dl. II, Leuven, 2428-2431.
  • PAS W. & PAS G. 2000: Biografisch lexicon plastische kunst in België. Schilders beeldhouwers grafici. 1830-2000 dl. 2 K-Z, Antwerpen, 99.
  • PAS W. & PAS G. 2002: Dictionnaire biographique arts plastiques en Belgique. Peintres sculpteurs graveurs. 1800-2002 dl.2 E-O, Antwerpen, 337.
  • PIRON P. 1999: De Belgische beeldende kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw dl. 2 L-Z, Brussel, 901.

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2015


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nationaal Monument voor de Oorlogsvrijwilligers [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215768 (Geraadpleegd op 07-05-2021)